Referendum

REFERENDUMJE PLATNÉ A ZÁVAZNÉ.
BYTY SE NEBUDOU PRODÁVAT!

A máme pro vás výsledky referenda v číslech!

Účast neuvěřitelná: 45,36 % (zákon stanoví min. 35 %)

Pro ANO, neprodávat: 77, 7 %, tj. 2 531 lidí

Pro ANO ze všech oprávněných voličů: 33,78 % (zákon stanoví min. 25 %)

Jste skvělí, úžasní a my nemáme slov! Děkujem

Proti prodeji milovických bytů se vyslovilo 2 531 osob. Chtěli bychom vedení města upozornit na skutečnost, že v komunálních volbách byla současná koalice zvolena celkovým počtem 1 731 hlasů (47,97 % z 3 608 odevzdaných obálek). S laskavou přípomocí KSČM čítá jejich podpora 1 968 hlasů.

REFERENDUM VYHLÁSIL SOUD, NIKOLIV ZASTUPITELSTVO!

V červenci 2020 koalice (ANO, ČSSD, Naše Lysá, ODS) a KSČM svými devíti hlasy odmítly vyhlášení referenda a nerespektovaly tak vůli občanů města. Situace se natolik vyostřila, že místostarosta Havelka (ODS) prohlásil, ať rozhodne soud. Obrátili jsme se proto na Krajský soud v Praze, aby o vyhlášení referenda rozhodl sám. Ten rozhodl, že se referendum  uskuteční v termínu krajských voleb 2.-3. října, tak jak jsme požadovali.

Místostarosta Havelka boj ale nevzdával. Občanů si “vážil” natolik, že za město sám sepsal a na Nejvyšší správní soud podal kasační stížnost. Nejvyšší správní soud však kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ve věci vyhlášení místního referenda zamítnul.

S odstupem času lze říci, že neprodat byty bylo správné. Cena bytů od loňského roku totiž výrazně vzrostla. 32 tis./m2 byla cena dle odhadu zpracovaného městem před referendem, tedy 640 mil. Kč celkem za byty v Milovicích. Tržní cena však reálně byla 44 tis./m2, tedy 880 mil., tj. o 240 mil. Kč více. A té bychom dosáhli po investici do rekonstrukce bytů vhodnotě 60 mil. Kč. Svým rozhodnutím jste se tak podíleli hlavně na tom, že byty mají nyní mnohem vyšší cenu. Hodnota bytů v Milovicích totiž vzrostla o neuvěřitelných 200 milionů Kč.

Také jste nedovolili, aby město přišlo o svůj významný zdroj příjmů pro svůj rozvoj a nemělo dostatek bytů pro mladé rodiny a seniory. Aktuální investice města z úvěru jsou investice bez budoucích příjmů pro město. Je důležitě pro životoschopnost našeho města mít i vlastní zdroj příjmů a ne malých.

REFERENDUM O ZÁCHRANĚ MĚSTSKÝCH BYTŮ

Celý příběh začal v prosinci 2019, kdy se vedení města rozhodlo prodat téměř všechny byty v Milovicích, které jsou v majetku města Lysá nad Labem. Jednalo se konkrétně o 282 bytů, tedy 62 % z celkového bytového fondu města, do kterého počítáme byty v Lysé (111 bytů) i Milovicích (350 bytů). Nebrali vůbec v potaz důležitost městských bytů jako dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory, ani fakt, že příjem z bytů tvoří nezanedbatelnou a pravidelnou položku v rozpočtu města. Město má ve svém rozpočtu ročně 30–50 mil. Kč a z toho je zisk z bytů víc než 10 mil. Kč.

Jak to bylo s referendem?

V prosinci 2019 koalice přes odpor opozice schválila prodej 282 bytů v Milovicích. Následně v únoru 2020 pozastavila rada města pronajímání těchto bytů a městu tak začal unikat významný příjem. Když se ani v dubnu 2020 nepovedlo na zastupitelstvu přesvědčit vedení města o tom, že prodej bytů je ekonomický nesmysl, rozhodli jsme se jít tou nejtěžší cestou, cestou referenda. Byli jsme názoru, že o prodeji tak velkého majetku, jakým jsou naše městské byty v Milovicích v hodnotě 640 mil. Kč, by měli rozhodnout sami občané. Referendum jsme připravovali pečlivě a bez finanční podpory z městského rozpočtu. Uvědomovali jsme si i náklady s konáním referenda spojené. V případě konání referenda v termínu krajských voleb by byly cca 19 600 Kč. Pokud by se konalo v jiném termínu, náklady by se vyšplhaly na 160 000 Kč. Udělali jsme proto maximum, aby referendum bylo spolu s krajskými volbami na podzim 2020 a městský rozpočet tak zatížilo minimálně.

Nebylo jednoduché vysvětlit toto komplexní téma, ale podařilo se. Naši zastupitelé odevzdali na začátku června 2020 návrh na konání referenda podepsaný 2 168 občany Lysé nad Labem. K vyhlášení referenda bylo potřeba 1 500 podpisů, takže rezerva byla veliká.

Vedení města v mezičase ve snaze zhatit vyhlášení referenda podalo několik dotazů na Ministerstvo vnitra. Celé stanovisko najdete společně s ostatními dokumenty na našich webových stránkách. Za pozornost stojí zmínka, že se o něm radnice nenamáhala informovat zmocněnce přípravného výboru. Přípravný výbor se tedy z důvodu předběžné opatrnosti rozhodl respektovat doporučení vyplývající ze stanovisek Ministerstva vnitra a referendum konat pouze o jedné z otázek, které byly v souvislosti s referendem navrhovány. A tak Karel Marek, zmocněnec přípravného výboru požádal, aby zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení místního referenda pouze o otázce první v tomto znění: „Souhlasíte s tím, aby byty v Milovicích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem  zůstaly i nadále majetkem města a nebyly prodány?“ Zároveň byl Karel Marek 25. 6. vyrozuměn městským úřadem, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky. Hned další den podalo našich šest opozičních zastupitelů žádost o svolání mimořádného zastupitelstva. Možná si vzpomenete, že toto zastupitelstvo svolané starostou na 15. 7., nebylo usnášeníschopné, protože nikdo z koalice kromě starosty se ho nezúčastnil. Cesta k vyhlášení referenda nebyla jednoduchá, a to jsme netušili, kam až zajde.

Na následujícím zastupitelstvu v červenci 2020 koalice (ANO, ČSSD, Naše Lysá, ODS) a KSČM svými devíti hlasy odmítly vyhlášení referenda a nerespektovaly tak vůli občanů města. Situace se natolik vyostřila, že místostarosta Havelka (ODS) prohlásil, ať rozhodne soud. Obrátili jsme se proto na Krajský soud v Praze, aby o vyhlášení referenda rozhodl sám. Ten rozhodl, že se referendum uskuteční v termínu krajských voleb 2.–3. října, tak jak jsme požadovali.

Místostarosta Havelka boj ale nevzdával. Občanů si „vážil“ natolik, že za město sám sepsal a na Nejvyšší správní soud podal kasační stížnost. Nejvyšší správní soud však kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ve věci vyhlášení místního referenda zamítnul jako nedůvodnou.Už před vyhlášením referenda byli někteří lidé obesíláni ve věci podezření ze spáchání možného přestupku, protože město pochybovalo o pravosti jejich podpisu, případně se nejednalo o lidi s trvalým bydlištěm v Lysé. O většině řízení, která se k nám dostala, víme, že byla vyřízena ve prospěch občana. Bylo to 128 podpisů, o nichž úřad pochyboval. I kdyby je všechny rovnou zamítnul bez vedení řízení s občany, zbylo by přes 2000 platných podpisů a k regulernímu vyhlášení referenda jich stačilo necelých 1500.

V říjnu 2020 se spolu s krajskými volbami konalo první lysské referendum. Bylo platné a závazné. Byty se prodávat nebudou. Je však k pláči, že městu uniká zisk z jejich pronájmu, protože mnoho i zrekonstruovaných bytů je stále neobsazených. Hospodaření s byty ze strany vedení města můžeme považovat přinejmenším za velmi laxní. To je ale samostatná kapitola. Osmnáct dní po referendu jsme na zstupitelstvu v říjnu 2020 žádali o vytvoření Výboru pro správu a rozvoj bytového fondu, tak aby se urychleně začalo s pronajímáním volných městských bytů v Milovicích, vytvořila se dlouhodobá koncepce bytového politiky a oprav bytového fondu vnašeho města. Byli jsme opět odmítnuti s tím, že rada města opětovně zřídí bytovou komisi. Ta vznikla až 2. 2. 2021 a bez účasti zástupce opozice. Tedy rok od zastavení pronajímání milovických bytů, až pět měsíců po referendu. Teprve osm měsíců po referendu rada pronajala první byt.

S odstupem času lze říci, že neprodat byty bylo správné. Cena bytů od loňského roku totiž výrazně vzrostla. 32 tis./m2 byla cena dle odhadu zpracovaného městem před referendem, tedy 640 mil. Kč celkem za všechny byty v Milovicích. Tržní cena však reálně byla 44 tis./m2, tedy 880 mil., tj. o 240 mil. Kč více. A té bychom dosáhli po investici do rekonstrukce bytů v hodnotě 60 mil. Kč. Svým rozhodnutím jste se podíleli hlavně na tom, že byty mají nyní mnohem vyšší cenu. Hodnota bytů v Milovicích totiž vzrostla o neuvěřitelných 200 milionů Kč. Také jste nedovolili, aby město přišlo o svůj významný zdroj příjmů pro svůj rozvoj a mělo nedostatek bytův pro mladé rodiny a seniory.

REFERENDUM = CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR

Co pro nás, obyčejné lidi z Lysá nás spojuje, znamená referendum? 

? Jedná se o jednoznačné vyjádření toho, že nás zajímá váš názor.

? Chceme vědět, zda byty v Milovicích v hodnotě přes 600 milionů Kč chcete nebo nechcete prodat.

? Chceme, abyste o budoucnosti našeho města rozhodli vy všichni.

? Chceme, abyste se spolupodíleli na tom, jak bude naše město vypadat.

? Chceme s vámi diskutovat a chceme si vaše názory vyslechnout, protože nás zajímáte.

? Chceme s vámi jednat na rovinu, bez postranních zájmů a výhrůžek.

? Chceme vám ukázat, že i v komunální politice lze jednat slušně a otevřeně.

A v tom se od současného vedení radnice lišíme. Nezajímáme se o vás jen před volbami, neslibujeme vám líbivé projekty, necenzurujeme příspěvky v Listech, neodmítáme občany našeho města, kteří chtějí pomáhat ve výborech či v komisích, nemluvíme hrubě a neurvale o ostatních, neuzavíráme nevýhodné smlouvy pro město, nezakládáme si společnost s předmětem podnikání nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí před prodejem bytů v Milovicích, neničíme přírodu.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.