Referendum

REFERENDUMJE PLATNÉ A ZÁVAZNÉ.
BYTY SE NEBUDOU PRODÁVAT!

A máme pro vás výsledky referenda v číslech!
 
Účast neuvěřitelná: 45,36 % (zákon stanoví min. 35 %)
Pro ANO, neprodávat: 77, 7 %, tj. 2 531 lidí
Pro ANO ze všech oprávněných voličů: 33,78 % (zákon stanoví min. 25 %)
 
Jste skvělí, úžasní a my nemáme slov! Děkujem

VYHRÁLI JSME SOUD O VYHLÁŠENÍ REFERENDA!

Soud rozhodl, že referendum o prodeji bytů v Milovicích ve vlastnictví města Lysá nad Labem se uskuteční v termínu krajských voleb 2.-3. října, tak jak jsme požadovali. Radost v našem týmu je obrovská, je to skvělá zpráva.

A teď, přátelé, pojďme zachránit majetek města!  Společně dokážeme i toto. Jdeme na to!

Celé usnesení Krajského soudu


Místostarosta Havelka, který kandiduje za ODS v krajských volbách, nevzdává boj za zmaření referenda ohledně prodeje bytů v Milovicích. Občanů našeho města si “váží” natolik, že za město sám sepsal a podal na Nejvyšší správní soud kasační stížnost. Je zřejmé, že stále není smířen s tím, že Krajský soud referendum vyhlásil. Referendum se podáním této stížnosti neodkládá. Nicméně jsme zvědaví, zda i Nejvyšší správní soud argumenty města odmítne tak jednoznačně, jako to učinil Krajský soud v Praze.
Obsah kasační stížnosti si můžete přečíst zde: Kasační stížnost


Lysáci, přišel někomu z vás tento anebo podobný dopis od Městského úřadu v Lysé nad Labem? Pokud ano, objevilo se Vaše jméno na podpisovém archu pro vyhlášení referenda o prodeji bytů v Milovicích, ačkoliv tam být nemělo. Napište nám na info.lysanadlabem@gmail.com.

Moc nás tato situace mrzí a doufáme, že se vše vyřeší a nikdo nebude muset nic platit. K vyhlášení referenda ještě ani nedošlo (resp. vládnoucí koalice rozhodla o nevyhlášení referenda a vše tak míří k soudu), ale lidé jsou již obesíláni ohledně podezření ze spáchání možného přestupku.

Zastupitelstvo města devíti hlasy rozhodlo nepodpořit vyhlášení referenda. Místostarosta Havelka (ODS) prohlásil, že má rozhodnout soud. I navzdory vyjádření ministerstva vnitra, že každá otázka může být samostatně položena v referendu, koalice (ANO, ČSSD, Naše Lysá, ODS) s KSČM nerespektují vůli občanů našeho města. Nezbývá, než se obrátit na Krajský soud v Praze, aby o vyhlášení referenda rozhodl sám.


REFERENDUM = CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR

Co pro nás, obyčejné lidi z Lysá nás spojuje, znamená referendum? 

👉 Jedná se o jednoznačné vyjádření toho, že nás zajímá váš názor.

👉 Chceme vědět, zda byty v Milovicích v hodnotě přes 600 milionů Kč chcete nebo nechcete prodat.

👉 Chceme, abyste o budoucnosti našeho města rozhodli vy všichni.

👉 Chceme, abyste se spolupodíleli na tom, jak bude naše město vypadat.

👉 Chceme s vámi diskutovat a chceme si vaše názory vyslechnout, protože nás zajímáte.

👉 Chceme s vámi jednat na rovinu, bez postranních zájmů a výhrůžek.

👉 Chceme vám ukázat, že i v komunální politice lze jednat slušně a otevřeně.

A v tom se od současného vedení radnice lišíme. Nezajímáme se o vás jen před volbami, neslibujeme vám líbivé projekty, necenzurujeme příspěvky v Listech, neodmítáme občany našeho města, kteří chtějí pomáhat ve výborech či v komisích, nemluvíme hrubě a neurvale o ostatních, neuzavíráme nevýhodné smlouvy pro město, nezakládáme si společnost s předmětem podnikání nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí před prodejem bytů v Milovicích, neničíme přírodu.


Dokumenty ke stažení


Otázky k referendu:

Referendum je pro většinu z nás nové věc, pokusíme se tedy odpověď na otázky, na které se nás ptáte.

Proč chceme uspořádat referendum? Nestačila by na to petice?

 • Petice je pouze VYJÁDŘENÍ NÁZORU občanů. Petici musí projednat zastupitelstvo města, jejími požadavky se však nemusí řídit (ani kdyby ji podepsali všichni občané města). Standardně se přijímá pouze usnesení „zastupitelstvo města bere na vědomí petici….“.
 • Referendum umožňuje všem občanům města ROZHODNOUT ZÁVAZNĚ o důležitých otázkách, kvůli kterým bylo svoláno. Místní referendum je ústavou garantované právo občanů si sami rozhodnout. Referendum je tedy schopné nahradit rozhodnutí zastupitelstva.

Je referendum pro město závazné? Na jak dlouho?

 • Výsledek referenda je pro město ZÁVAZNÝ, pokud se jej zúčastní více než 35 % oprávněných voličů v našem městě (tedy v Lysé 2 600 občanů) a zároveň většina z nich (minimálně však 25 % všech voličů, tedy v Lysé  1 850 občanů) bude souhlasit s otázkou předloženou v referendu.
 • Při splnění výše uvedených podmínek je rozhodnutí občanů v referendu závazné a časově neomezené. Toto rozhodnutí nemůže zastupitelstvo města změnit, a to ani nové po dalších volbách. Změnit rozhodnutí je možné pouze dalším referendem, které se však o stejné otázce může konat nejdříve za 2 roky.
 • Pokud občané v referendu rozhodnou o neprodávání městských bytů a město by je chtělo v budoucnosti prodat, pak musí vyhlásit k této otázce nové referendum.
 • Pokud by se nového referenda nezúčastnilo dostatečné množství lidí a tedy nebylo platné, stále platí rozhodnutí z prvního referenda.

Kdy a jak referendum proběhne?

 • Referendum probíhá podobně jako klasické volby. Jsou zřízeny volební místnosti. Jsou vydané speciální lístky, na kterých naleznete otázky, o kterých budete v referendu rozhodovat. Vyplněný lístek hodíte do speciální urny k referendu.
 • Naším cílem je, aby referendum bylo vyhlášeno spolu s krajskými volbami, tj. 2. a 3. října 2020, protože se tím minimalizují náklady na jeho organizaci. Odhadované náklady budou 30 000 Kč.
 • To znamená, že pokud se rozhodnete hlasovat v krajských volbách, tak budete moci při jedné návštěvě volební místnosti hlasovat i v místním referendu.
 • Případně samozřejmě můžete přijít jen kvůli referendu a v krajských volbách nehlasovat, nebo naopak.

Proč se sbírají podpisy? Můžu rovnou hlasovat? Kdo může podepisovat?

 • Referendum ještě nebylo vyhlášeno, proto teď zatím nehlasujeme.
 • Aktuálně sbíráme podpisy nutné pro vyhlášení samotného referenda.
 • Podpisy pro podporu konání referenda mohou dávat pouze lidé starší 18 let, kteří jsou oprávněnými voliči v Lysé nad Labem (typicky mají tu trvalé bydliště). Pokud nevíte, zda jste oprávněným voličem, položte si jednoduchou otázku: Můžu volit v komunálních volbách? Pokud si odpovíte ano, můžete se podepsat i na podporu svolání referenda.
 • Pozor, podepsat se můžete pouze jednou.
 • Tato pravidla se týkají i nájemníků v našich městských bytech v Milovicích, kterých se prodej osobně týká. Podpis pro vyhlášení referenda mohou dávat pouze tehdy, pokud mají trvalé bydliště v Lysé. Jsme však s nimi v kontaktu a snažíme se jim odpovídat na všechny dotazy. Mnozí z nich nám pomáhají se sběrem podpisů.
 • Veškeré podpisy kontrolujeme a pokud se náhodou stalo, že jste podepsali dvakrát a my si toho všimneme, jeden z Vašich podpisů vyškrtneme a tím situaci napravíme.

Kolik podpisů je potřeba nasbírat pro vyhlášení referenda?

 • Referendum musí být vyhlášeno, pokud nasbíráme podpisy minimálně od 20 % oprávněných voličů v našem městě.
 • V našem případě je to minimálně 1 500 podpisů.
 • Pokud se potřebný počet podpisů nepodaří získat, bude o otázce prodeje městských bytů dál rozhodovat zastupitelstvo, a to většinou alespoň 8 hlasů.

Když se teď podepíši, znamená to, že souhlasím s názorem svolavatele referenda?

 • Ne, Váš názor může být jakýkoliv, případně žádný. Svým podpisem pouze souhlasíte s tím, aby se referendum konalo; souhlasíte s tím, aby o otázce prodeje bytů rozhodli občané místo zastupitelů.
 • Hlasovat v referendu pak můžete jakkoliv, případně nemusíte hlasovat vůbec.

Může město pokračovat v prodeji městských bytů před konáním referenda?

 • Jakmile získáme dostatek podpisů pro konání referenda (alespoň 1 500 podpisů), předáme podpisové archy spolu s návrhem přípravného výboru na konání referenda na Městský úřad Lysá nad Labem, který provede formální kontrolu.
 • Bude-li návrh přípravného výboru na konání referenda perfektní a podpisy v potřebném počtu, musí Městský úřad návrh předložit zastupitelstvu
 • Od podání návrhu přípravného výboru na konání referenda vedení města již dále NESMÍ konat další úkony v prodeji městských bytů.

 •  
[/symple_toggle]

Otázky k bytům:

Problematika městských bytů v Milovicích není jednoduchá, pokusíme se však zodpovědět otázky, které nám pokládáte.

Jak chceme dosáhnout zvýšení příjmů (zisku) z bytů ze současných 8 mil na 16 mil Kč?

Pro jednoduchost používáme zaokrouhlená čísla. Všechna čísla se týkají pouze navrhovaného prodeje 282 městských bytů.

 1. Aktuálně byty do městského rozpočtu přinášejí čistých 8 mil. Kč do městského rozpočtu (13 mil. jsou příjmy z pronájmu, od kterých odčítáme 2,5 mil. na údržbu a 2,5 mil na postupné opravy).
 2. Kompletní rekonstrukcí bytových domů a bytů jako město ušetříme náklady na postupné opravy (2,5 mil. Kč ročně).
 3. Dále rekonstrukcí dojde k energetické úspoře celého domu, tedy úspoře na nákladech za vytápění, o 20-30 % (hlavně díky výměně atmosferických plynových kotlů za kondenzační). Toto sníží náklady na vytápění jednotlivým nájemníkům.
 4. Nájemné bude možné postupně zvyšovat. Dojde-li ke kompletní rekonstrukci, bude možné nájemné zvýšit  až o 40 %, protože byty budou mít vyšší hodnotu (tedy 5,5 mil. příjmů pro město navíc). Zároveň však dojde se snížení nákladů na vytápění (viz bod 3), takže to v reálu pro nájemníky bude znamenat celkové navýšení nájemného jen o 30 %. Nájemné ve většině případů činí 68 Kč / m2, po zvýšení o 40 % by nájemné mohlo činit 95 Kč/ m2. U bytu o velikosti 56 m2 se nyní platí nájemné ve výši 3 808 Kč, po zvýšení o 40 % by nájemné u zrekonstruovaného bytu mohlo činit 5 320 Kč, což je částka, která je stále dostupná.

Závěr: Díky krokům 1-4 dojde ke zvýšení příjmu z městských bytů z dosavadních 8 mil. na 16 mil. Kč a zvýšení nákladů na bydlení pro nájemníky o 30 %.

Zachováme cenově DOSTUPNÉ BYDLENÍ pro naše nájemníky?

 • Aktuálně je nájemné v městských bytech 3x nižší než je průměrný tržní nájem.
 • Po rekonstrukci bytového domu a jednotlivých bytů počítáme s navýšením nájemného o 30 % (po započtení úspory nákladů na vytápění).
 • Výsledkem bude, že nájemné v městských bytech bude stále nižší, než je tržní nájem.
 • Vše je počítáno k aktuálním cenám. Samozřejmě při růstu inflace budou v budoucnosti růst náklady na energie, zároveň však také naše příjmy.

Závěr: Nájemné v městských bytech bude vždy na úrovní DOSTUPNÉHO BYDLENÍ.

Jak chceme rekonstrukci financovat?

 • Počítáme s tím, že rekonstrukce bytových domů v Milovicích by proběhla postupně během 4 až 6 let a bude stát 50 mil. Kč (resp. 60 mil. celkem u všech 350 městských bytů v Milovicích).
 • Aktuálně máme jako město 30 mil. Kč na účtu vedlejší hospodářské činnosti, kam se účtují i příjmy a výdaje související s byty. I bez rekonstrukce byty dnes vydělávají 8 mil. Kč ročně.

Závěr: Rekonstrukci můžeme financovat přímo z rozpočtu města = z rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti, protože rekonstrukce nebude kompletně provedena v jednom roce.

Důležitější jsou pravidelné než jednorázové příjmy

 • Pokud byty prodáme, tak jednorázově dostaneme velké peníze, které však utratíme za nové silnice, chodníky, kanalizaci, vodu, sportovní halu, Calypsso, bazén atd.
 • Žádná z těchto investic nepřinese nové příjmy, ale naopak, protože si na sebe sama nevydělá, tak přinese nové náklady (provoz haly, kulturního sálu, budoucí rekonstrukce…).
 • Co tedy budeme dělat, až peníze utratíme? Z čeho budeme financovat další investice města, když z příjmu budeme muset hradit provoz nových investic?

Chceme si brát úvěr?

 • Nikdo z nás si nechce brát zbytečný úvěr nebo úvěr za podmínek, které by pro město nebyly přijatelné.
 • Pokud však bude potřeba zafinancovat velkou jednorázovou investici, tak si jako město můžeme vzít úvěr, který poté budeme splácet z příjmu z městských bytů.
 • Úroky, které budeme splácet, jsou v dnešní době velmi nízké, tudíž městskou pokladnu zatíží velice málo.

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.