Dallas – reakce na informaci od uvolněné radní Karolíny Stařecké

Uvolněná radní Karolína Stařecká zveřejnila na městském facebooku informaci, že Rada města nedoporučila návrh na odkoupení bývalé restaurace Dallas. Tento bod se měl z našeho podnětu projednávat na Zastupitelstvu města (ZM) v září, ale kvůli nedostatku času byl odsunut na prosinec. Bod se zatím projednával pouze na neveřejném pracovním ZM v říjnu.

Dovolíme si uvést jednotlivá tvrzení na pravou míru:

  1. “Návrh na odkoupení bývalé restaurace Dallas nebyl v Radě města doporučen.” citace z oznámení Karolíny Stařecké na facebooku města LnL

Chybí zde tyto důležité informace:

  1. kdy o tom Rada města rozhodovala,
  2. jak zní usnesení a proč rada nedoporučuje koupi,
  3. jak který radní hlasoval,
  4. o jakém návrhu Rada města vůbec jednala.

V posledním na městských webových stránkách zveřejněném zápisu z Rady města (5. 11.) není tento bod uveden.Když o této věci Rada města jednala v dubnu, pověřila paní radní Stařeckou (tehdy ještě Chudobovou), aby připravila návrh využití této nemovitosti. Rádi bychom splnění tohoto úkolu viděli, a proto nás zajímá, jaký návrh paní Stařecká připravila. Z informací, které paní Stařecká uvedla na facebookovém fóru Lysá nad Labem – otevřené fórum na konci března, to působilo, že je zastáncem této koupě a využití Dallasu jako spolkového domu. Stejně se vyjadřoval opakovaně pan starosta, byť třeba neveřejně. V příloze najdete jejich komunikaci.

  1. “Stavební komise RM se vyjádřila následovně: …úprava objektu by vyžadovala velké investice (stavební úpravy a opravy), aby jej bylo možné využít pro účely našeho města. Za sníženou odhadní nabízenou cenu se v současnosti, s ohledem na plánovanou výstavbu sportovní haly a další plánované, či v ZM schválené investiční stavby, jedná o nereálnou a z dlouhodobého hlediska se vší pravděpodobností neefektivní investici. Poloha objektu, na okraji Litole, nezajišťuje ani možnost potřebného počtu parkovacích stání, pro případné využití objektu, pro obecní služby. Pro město by měl objekt význam v případě ceny na úrovni ceny pozemku, což ale není reálné. V poslední době se navíc plně ukazuje problematika rekonstrukcí starších objektů (např. dům Na Františku), a časová náročnost při veřejných soutěžích a hledání optimální cenové hladiny stavebních prací – cena/výkon. Komise koupi této nemovitosti také nedoporučuje.” citace z oznámení Karolíny Stařecké na facebooku města LnL

Paní Stařecká cituje závěry stavební komise RM. Podle našich informací však tato komise nedostala žádný návrh využití od paní uvolněné radní, ale ani návrh, který předložila naše zastupitelka Martina Tužinská Synková na ZM. Není vlastně ani divu, že stavební komise koupi nedoporučila, když nevěděla, jak by město tento dům využilo. Není ovšem právě statečné se za takové nedoporučení stavební komise schovávat. Kdo tedy vlastně předložil stavební komisi tento bod k projednání? Proč nebyl předložen spolu s návrhem na využití Dallasu pro veřejné účely, jak dostala radní Stařecká za úkol? A proč nebyl stavební komisi předložen alespoň návrh zastupitelky Martiny Tužinské Synkové, když žádný jiný návrh zpracován nebyl?

  1. “Kromě reálných finančních důvodů, které jsou specifikovány a podpořeny stavební komisí, zvažovanými návrhy na využití, kterými byla různorodá občanská vybavenost, byl ale předně diskutován požadavek na provozování restaurace. Provozování restauračního zařízení ale není prioritou města.” citace z oznámení Karolíny Stařecké na facebooku města LnL

Rada města se podle vyjádření paní Stařecké měla shodnout na tom, že provozování restauračního zařízení není prioritou města. Na tom se asi shodneme. I když je mnoho lidí (zejména v Litoli), kteří by existenci restaurace uvítali, není na místě, aby tuto potřebu primárně zajišťovalo město. Náš návrh ale umožňoval jednak finanční zisk z nájmu restaurace a jednak zajištění nezbytného zázemí pro kulturní akce a jiné činnosti, které už by prioritou města být měly. Restauraci by provozoval nájemce, nikoliv město. Město by však mělo zisk z pronájmu nemovitosti a také prostor pro veřejně prospěšné účely. Od samého začátku jsme navrhovali, že veškeré výdaje na provoz restaurace by hradil nájemce, který by se zároveň staral o pravidelnou údržbu. Jediná počáteční investice města by byla koupě nemovitosti. Investice do zprovoznění restaurace by hradil nájemce s podmínkou, že by mu byly odečteny z nájmu po dohodnutou dobu dle výše investice.

  1. “Z výše uvedených důvodů nebyl projekčně připraven ani konkrétní záměr, který by obnášel již finanční krytí.” citace z oznámení Karolíny Stařecké na facebooku města LnL

LNS podporovalo a stále podporuje koupi Dallasu městem. Naše zastupitelka zpracovala konkrétní návrh na jeho využití, které by umožnilo zachování restaurace provozované soukromým subjektem, což by přinášelo městu finanční přínos, a také realizaci různých spolkových, kulturních a dalších veřejně prospěšných aktivit. V souladu s výsledkem projednání tohoto bodu na ZM by měl pan starosta kontaktovat prodávajícího ohledně dalšího postupu ve věci prodeje této nemovitosti.

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.