Proč podporujeme realizaci nové mateřské školy v Litoli vedle MŠ Dráček

Dětí v našem městě přibývá a díky nové zástavbě pravděpodobně ještě přibývat bude. I když to asi nebude tak vysokým tempem, jak se původně předpokládalo, protože silné ročníky ze 70. let už děti ve školkách většinou měly a později se v ČR rodilo méně dětí. V současné době jsou v Lysé čtyři mateřské školky o celkové kapacitě 378 dětí. V posledních několika letech jsou vždy přijaty téměř všechny děti, které dovrší věku 3 let k 1. září, kdy mají nastoupit do školky. Vzhledem k systému přihlašování do více školek se však stává, že děti, které měly přihlášku pouze v jedné MŠ, se nedostanou. Na obsazenost školek má také vliv skutečnost, že do našich školek v Lysé mohou chodit i děti z okolních obcí Jiřice, Stará Lysá, Ostrá a Stratov.

Téměř pravidelně dochází k tomu, že děti narozené na podzim či v zimě se do školky nedostanou. Jejich rodiče však mají po třetích narozeninách dítěte nastoupit do práce a dostanou se do velice obtížně řešitelné situace – nemají pro své dítě místo ve školce. I z tohoto důvodu vedení města již několik let připravuje výstavbu nové MŠ.
Nová školka se měla stavět v lokalitě Drážky, která přímo sousedí s rodinnými domy v ulici Na Zemské stezce (naproti sídlišti v ulici Vichrova). Projekt školky v této lokalitě je však kontroverzní a není přijímán všemi obyvateli Lysé pozitivně. Na základě připomínek v územním a stavebním řízení dokonce dochází k účelové změně územního plánu tak, aby na vybraném pozemku ve vlastnictví města mohla být školka postavena.

Další variantou pro rozšíření kapacity školek je připravený projekt na vybudování jedné třídy v MŠ Mašinka v prostoru, kde nyní působí dětská lékařka. Ani tento projekt však není ideální, neboť dojde-li k vypovězení nájemní smlouvy, může město přijít o pediatra, kterých je ve městě nedostatek.
Nejen kvůli popsaným problémům u obou projektů se město na začátku tohoto roku rozhodlo koupit za účelem rozšíření kapacit školek vilu v Litoli vedle MŠ Dráček. Po koupi objektu s velkou zahradou se, z pro nás nepochopitelných důvodů, začaly z radnice ozývat hlasy o možném využití této nemovitosti pro jiné účely. Jelikož je vila v původním neutěšeném stavu, nechalo si město zpracovat studii, jejímž úkolem bylo odpovědět na otázku, zda je vhodné vilu zrekonstruovat, anebo zdemolovat. Autor studie upřednostňuje demolici objektu. Oslovili jsme stavební odborníky, kteří po prohlídce konstatovali, že demolice není nutná; stavbu je možné opravit, ale je potřeba samozřejmě počítat s tím, že taková oprava bude s velkou pravděpodobností finančně nákladná. Nyní je stav takový, že se dlouhou dobu čeká na různé posudky ke stavu objektu. Rozhodnutí o postupu ohledně vily se tak stále odkládá.

Názor mnohých Litoláků a Lysáků je jasný. S přihlédnutím k historické hodnotě objektu a práci našich předků by chtěli stavbu zachovat. Vila prostě do Litole patří.

Proč je podle našeho názoru výhodné, aby nová školka byla vedle MŠ Dráček:

  1. Pozemek v Litoli je veliký 3 728 m2, vila má zastavěnou plochu 332 m2, celkem je to tedy 4 060 m2. Velká zahrada umožňuje vybudování řady herních prvků a odpočinkového prostoru. Nehrozí zde připomínky ve stavebním řízení ani problémy s územním plánem, jako tomu bylo u výše uvedených Drážek. Pro porovnání uvádíme, že celý pozemek v Drážkách má 1 811 m2, tedy je o více než polovinu menší. Pro zařízení, jako je mateřská škola, je větší pozemek nespornou výhodou, protože děti by měly trávit během svého pobytu v MŠ 2,5 hodiny denně venku.
  2. Pozemek přímo sousedí s MŠ Dráček, která má pro děti již vybudované krásné venkovní prostory. Oba areály je možné propojit a velká část zahrady kolem vily může být bez velkých zásahů ponechána jako přírodní.
  3. MŠ Dráček má stravování řešeno vlastní kuchyní. Při určité investici je možné zajistit stravování i pro novou školku. Odpadlo by tím dovážení svačin a obědů ze Scolarestu, jak je tomu u MŠ Mašinka a MŠ Pampeliška.
  4. Ve městě je zcela zřetelné nerovnoměrné rozmístění kapacit mateřských škol. Ze čtyř školek jsou tři v Lysé. Mnoho rodičů z Litole musí děti každý den vozit na opačný konec města.
    Řešení situace kolem školek se dostalo z podnětu zastupitelky za LNS Štěpánky Vošické na program zářijového zastupitelstva. Vzhledem k plánované diskuzi o stavu vily vedle MŠ Dráček byl bod odložen a bude k němu podrobnější diskuze na pracovní schůzce zastupitelů, která se má uskutečnit 23. 10. 2019.

 

Cílem tohoto bodu bylo, aby zastupitelstvo jednoznačně určilo lokalitu, ve které má být školka realizována, a nebyly v rozpočtu blokovány finanční prostředky na tři různé projekty, když je zřejmé, že realizovat se bude jen jeden.

Zastupitelé za LNS navrhli, aby se v problémových projektech MŠ Drážky a rozšíření MŠ Mašinka nepokračovalo a veškeré úsilí a práce byly zaměřeny jen na přípravu školky v nemovitosti u MŠ Dráček, která byla za tímto účelem v roce 2019 zakoupena, a to ať již přístavbou nové budovy na velkém pozemku, anebo opravou vily.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.