Zastupitelstvo města 16. 12. 2020

Ve středu 16. prosince bude poslední letošní zastupitelstvo. Z programu pro vás vybíráme 4 zajímavé body:

Bod č. 9   Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby dvou bytových domů, dvou viladomů a čtyř rodinných domů v ul. ČSA, Lysá nad Labem

V tomto bodě je předložen návrh na uzavření plánovací smlouvy s firmou PMS ohledně výstavby v lokalitě Československé armády, kde investor plánuje výstavbu 120 bytů. Plánovací smlouva řeší např. způsob napojení na vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky. Firma chce vybudovat 4 rodinné domy s 8 byty, 2 viladomy s celkem 34 byty a 2 bytové domy se 78 byty. Realizace projektu zvýší počet obyvatel města o cca 300-400 osob, což bude mít za následek zvýšené požadavky na kapacitu mateřských a základních škol i na městský vodovod a kanalizaci. Budou vedena další jednání s investorem o kompenzacích pro město v souvislosti s touto rozsáhlou výstavbou bytových domů?

Bod č. 11   Změna OZV města Lysá nad Labem č.2/2019, o místních poplatcích

Změna obecně závazné vyhlášky obsahuje mimo jiné zvýšení ceny za odpady pro občany. Nově bude každý občan Lysé s trvalým pobytem platit 780 Kč místo dosavadních 540 Kč. Pro děti mladší 6 let a seniory nad 65 let je navržena sleva na 540 Kč, ti by tedy platili stejně jako dosud. Novinkou je zajištění a svoz nádob na bioodpad do všech domácností zdarma.

Bod č. 16   Návrh rozpočtu na rok 2021

Na tomto zastupitelstvu se bude projednávat i rozpočet na příští rok a střednědobý finanční výhled Lysé na roky 2021 až 2026. Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2021 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou 298 796 mil. Kč, celkové výdaje činí 634 796 mil. Kč. Schodek vedení města zalepuje zdroji z minulých let ve výši 112 mil. Kč a bankovním úvěrem na 15 let, ze kterého chce příští rok vyčerpat 224 mil. Kč, mimo jiné na zcela zbytečnou rekonstrukci půdy radnice ve výši 24,5 mil. Kč.

Radnice nás ujišťuje, že i po čerpání úvěru 300 mil. Kč bude dostatek peněz na investiční akce v našem městě. Jak se tak ale díváme, tak na investice má být

  • v roce 2023 – 22,033 mil. Kč,
  • v roce 2024 – 17,747 mil. Kč,
  • v roce 2025 – 18,172 mil. Kč a
  • v roce 2026 – 24,038 mil. Kč.

Jen pro představu, co se za tyto peníze dá udělat: rekonstrukce ulice 28. října stála 15 mil. Kč, nákup a rekonstrukce Calypssa má stát 25 mil. Kč, rekonstrukce půdy na radnici 24,5 mil. Kč. Vypadá to, že se v letech 2023 až 2038, kdy bude Město muset splácet úvěr, udělá jen jedna investiční akce za rok.

Návrh rozpočtu 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2026

Bod č. 24   Návrh na nominaci člena Kontrolního výboru

Kontrolní výbor má několik měsíců nedostatečný počet členů. Po odstoupení zástupce sdružení Naše Lysá má výbor místo sedmi pouze šest členů. Po opakované výzvě navrhla Naše Lysá svého nominanta. Zajímavostí je, že byla navržena paní Pelcová, která vůbec za subjekt Naše Lysá do voleb nekandidovala, ale za to byla na předním místě kandidátky ČSSD.  Po té, co vládnoucí koalice rozpustila původní výbory se zástupci všech stran, nemá ve výboru žádné zastoupení strana Kulturně. Zato ČSSD má ve výboru hned dva své lidi. Připomínáme, že předsedou se stal zastupitel za KSČM, který aktivně spolupracuje s koalicí, a nebyla tak dodržena obecná zvyklost, že se předsedou Kontrolního výboru stává představitel nejsilnější opoziční strany.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.