Koupit Dallas v Litoli jako další investici města?

Naše zastupitelka Martina Tužinská Synková předložila k projednání na blížícím se zastupitelstvu jako bod k diskuzi možnost koupě litolské restaurace Dallas městem. Majitel tuto restauraci nabízí k prodeji již několik let. Součástí prodeje je zejména samotná restaurace Dallas s velkým sálem, kuchyní, pivnicí. U restaurace je poměrně velká zahrádka. Součástí prodeje je také pizza pec. V přední části objektu se nachází menší místnost se samostatným vchodem z ulice a ubytovacím prostorem v patře. Dále je součástí nabídky větší zahrada a také menší rodinný dům za restaurací.

Na základě iniciativy litolských občanů jednali o možnosti koupě s vlastníkem Dallasu v březnu tohoto roku i vrcholní představitelé města. Dne 9. dubna se možností koupě Dallasu zabývala Rada města, která uložila uvolněné radní Karolíně Chudobové za úkol vypracovat záměr možnosti využití předmětu odkupu. Do dnešního dne však nebyla žádná představa z její strany předložena.


Usnesení č. 208 Rada města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí se zahájení jednání odkupu rodinného domu čp. 80 na pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 122/2, nemovitost stavba občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez čp./ev.č. (pizzerie) na pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol, jedná se o komplex místně nazývaný restaurace DALLAS II. ukládá
a) Odboru správy majetku zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou předmětu odkupu dle bodu I a zajistit prohlídku a posouzení předmětu odkupu inspektorem nemovitostí bez finančního ocenění
b) Ing. Karolíně Chudobové, uvolněné radní, vypracovat záměr možnosti využití předmětu odkupu


Proč by město mělo kupovat nefungující restauraci? 

Je jisté, že v každé obci je existence hospody potřebná, je to důležité místo k setkávání lidí, odreagování se apod. Není to však samozřejmě hlavní důvod k nákupu tohoto objektu městem. Dallas je zřejmě jedinou nemovitostí v Litoli, která kromě provozování restaurace umožňuje i široké spektrum využití. Víme o konkrétních podnikatelích, kteří považují naši představu za reálnou a uvažují o tom, že by Dallas za dobře nastavených podmínek provozovali. K čemu by mohl sloužit?

  1. Různé kulturní, spolkové či sportovní aktivity.
  2. Ve velkém sále lze pořádat koncerty, bály, přednášky, divadelní představení, ale třeba i cvičení jógy, zumby apod. 
  3. Je tu možnost zřídit kavárnu v přední místnosti z ulice, kde se ve vyhrazený čas mohou setkávat senioři, kteří hledají potřebný prostor. 
  4. Lze zde zbudovat hernu pro děti s možností hlídání menších dětí
  5. Na poměrně velké zahradě je možné vytvořit hrací prvky pro větší děti, např. lezeckou stěnu, a také pro ně vyhradit místo jako klubovnu.

Umístění Dallasu může někomu připadat málo výhodné, je na samém konci Litole. Na druhou stranu v rámci Litole je Dallas dobře dostupný odkudkoli. Rovněž je blízko fotbalového hřiště. A zejména je to vlastně jediná restaurace nedaleko Labe mezi Řehačkou a Ostrou. Na Mršníku je plánováno koupaliště, u Labe rozvoj cyklostezek, volnočasových zón a přístaviště. To vše přivádí do těchto míst velké množství lidí, kteří ocení možnost občerstvení. Abychom nemluvili jen o Litoli, jsme přesvědčeni, že i pro zbylou část populace Lysé je existence Dallasu zajímavou. I ostatní Lysáci určitě rádi zajedou k řece nebo si udělají cyklovýlet a zastaví se posedět například na pěkné zahrádce.

Podle našeho přesvědčení má být základem fungující restaurace a mezigenerační prostor pro všechny věkové a zájmové skupiny. Jednak je v Litoli hospoda potřeba, jednak se jedná o nezbytné zázemí pro různé aktivity, o kterých je výše řeč. A v neposlední řadě možnost pronajmutí restaurace znamená pro město finanční přínos. Případný provozovatel restaurace bude motivován do nemovitosti investovat, pokud bude mít vhodně nastavenou smlouvu. Investovanou částku lze odečíst od nájmu. Nemovitost tím bude zhodnocena, proto je to pro město výhodné. A právě to je obsahem tohoto bodu na zastupitelstvu. Přesně definovaná investice, provoz a možnost jejího využití. 

Víme, že nakupování nemovitostí městem je citlivá věc. Nedávno jsme kritizovali problematickou koupi Calypssa, kde nebyl předložen žádný detailní plán využití ani dalších potřebných investic. Narozdíl od Calypssa by tady město bylo výlučným vlastníkem nemovitosti a hlavně máme konkrétní představu, jak Dallas využít. Po nezbytných investicích menšího rozsahu by v krátké době mohla být restaurace v provozu a postupně by se mohl prostor začít využívat k výše uvedeným potřebám.

Pro další detaily ohledně Dallasu sledujte Zastupitelstvo tuto středu, tj 25. 9. od 17 hod.

 

Autor: Martin Tužinský

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.