Necháme realizovat v bývalé ČSAP další pro město ztrátový developerský projekt a podpoříme jej městskými pozemky? |

Víte, že společnost PMS Poděbrady plánuje v centru našeho města a za výrazné podpory naší radnice postavit 15,5 m vysoký čtyřpodlažní dům se 45 bytovými jednotkami?

Víte, že město použije 1 423 m2 svých pozemků v hodnotě několika milionů korun pro podporu tohoto developerského projektu bez zisku jediné koruny do městské kasy?

Víte, že město hodlá investovat svoje prostředky do opravy kanalizace, když by mohlo tuto investici požadovat od investora?

                  Zatímco v jiných městech bývá developerská výstavba podmíněná tím, že příslušná firma část svého zisku z prodeje bytů vloží např. do zlepšení obecní infrastruktury nebo do vybudování nové školky, v našem městě je tomu právě naopak. Co získalo naše město z velké developerské výstavby u nádraží (Vichrovka), kde společnost PMS Poděbrady postavila 18 bytových domů s 291 byty? Nic. Z projektu Zahrada nejenže jsme nezískali a nezískáme tehdejším vedením města (Jiřím Havelkou) slibovaný kulturní sál, bazén, či poštu, ale naopak město v roce 2007 uzavřelo s developrem MS Development tak nevýhodnou smlouvu, že v roce 2016 muselo pro realizaci bytových domů odprodat 2 119 m2 svých pozemků za pouhých 1 443,75 Kč/m2. Tento žalostný projekt ještě není ani u konce a již se nám zde objevuje další plán bytové výstavby, který pro město vyznívá velmi nevýhodně.

                  Každý investor, který vybuduje v Lysé nad Labem novou bytovou jednotku, má mimo jiné dle našeho územního plánu povinnost zajistit ke každé bytové jednotce dvě parkovací místa. Dále pak dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. existuje povinnost zachovat v bytové výstavbě 30 % zelených ploch (schopných vsakovat dešťovou vodu).

Společnost PMS Poděbrady v současné době plánuje výstavbu bytového domu v areálu bývalého ČSAP mezi Náměstím Bedřicha Hrozného a Školním náměstím. Plánovaný 15,5 m vysoký čtyřpodlažní bytový dům má mít 45 bytových jednotek. Povinností stavebníka tedy je vybudovat k tomuto domu 90 parkovacích míst a zachovat na dotčené ploše 30 % zeleně. V projektové dokumentaci lze opravdu nalézt 90 parkovacích míst a přes  35 % zelených ploch, jenže problém je v tom, že se to vše nevejde na 3 952 m2 pozemků vlastněných společností PMS. Aby investor tyto podmínky splnil, musel by vystavět dům s nižším počtem bytových jednotek a s příslušným nižším počtem parkovacích míst.

Řešení tohoto problému je navrženo tak, že část parkovacích míst, obslužná silnice a část zelené plochy bude umístěna na městu patřících pozemcích o velikosti 1 423 m2. Společnost PMS tak nebude nucena snížit počet bytových jednotek (tím by samozřejmě došlo ke snížení jejího zisku z prodeje bytů). Navíc na zastupitelstvo města dne 25. 9. 2019 míří ke schválení dodatek k plánovací smlouvě, kde se město zavazuje, že na své náklady opraví kanalizaci, aby se na ni nový bytový dům mohl napojit.

A tak se zas ptáme:

  1. Co za toto využití městských pozemků a opravu kanalizace město dostane?
  2. Jakou městskou infrastrukturu developer vybuduje? Abychom byli objektivní, je potřeba dodat, že investor se zavázal, že na svoje náklady vybuduje sociální zařízení v objektu, který bude sloužit městské a státní policii (tzv. Policejní dům) a že část parkovacích míst, které musí dle územního plánu postavit, nechá přístupných pro veřejnost. Pojďme počítat – dle projektu bude vybudováno 90 parkovacích míst + 4 místa pro invalidy; developer musí pro budoucí vlastníky vybudovat 90 parkovacích míst.
  3. Jaká místa (o nichž vehementně mluví Karel Otava) tedy budou k parkování poskytnuta třetím osobám?
  4. A když budou parkovací místa určená pro obyvatele užívat návštěvníci úřadu, kde budou parkovat obyvatelé domů – u škol a Scolarestu, kde se pohybuje přes tisíc dětí?

 

Autor: Karel Marek, zastupitel

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.