Pozvánka na zastupitelstvo 25. 9. 2019

Pozvánka na zastupitelstvo 25. 9. 2019

Na středečním zastupitelstvu bude projednáváno opět úctyhodných 37 bodů. Opakuje se tedy situace z minulých jednání a opět to vypadá na několikahodinové sezení do ranních hodin. Vedení města zcela nesmyslně brání častějšímu svolávání zastupitelstva a ztěžuje tak život samotným zastupitelům i přítomným občanům. Nabízí se otázka, proč to vedení města dělá? Vzhledem k posouvání některých bodů tak brzdí další rozvoj města.

Pro občany vybíráme ty nejdůležitější body:

Bod 7 – Výkup pozemku a artézské studny od podniku Kovona, a. s.

V budoucnu by město mohlo využít tuto studnu jako další zdroj pitné vody. 

Bod 8 – Výkup pozemku v lokalitě na Mlíčníku

Jedná se o pozemek, na kterém se měly stavět haly pro drobnou výrobu alias „ubytovny“. Nyní by město pozemek mohlo koupit a nabídnout ho k výstavbě supermarketu, kterých je ve městě nedostatek. Lysá nás spojuje tento záměr podporuje.

Bod 15 – Uzavření plánovací smlouvy s firmou PMS ohledně výstavby infrastruktury u bytového domu za městským úřadem s výjezdem do ulice Školní náměstí

Jedná se o stavbu, která výrazně ovlivní historický střed města a proto je velmi důležité, za jakých podmínek bude realizována.

Bod 18 – Návrh statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních

Cílem programu je vznik finančního systému pro příspěvkové organizace města Lysá nad Labem, který by motivoval děti/žáky kvalitně trávit volný čas v prostorách škol po vyučování.

Komise rady města pro rodinu a školství doporučuje celý program přepracovat s ohledem na fakt, že se ve školství pracuje se školním rokem nikoliv s kalendářním. Dotace by měla být schválena před začátkem školního roku, aby mohly být volnočasové aktivity zahájeny. Komise doporučuje návrh programu projednat a nechat připomínkovat všemi školskými zařízeními, kterých se dotační program týká.

Lysá nás spojuje souhlasí se stanoviskem odborné komise rady města.

Body 29 a 30 – Žádost od Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského na rekonstrukci pavilonu E ZŠ JAK a doplnění informací k rekonstrukci pavilonu E

V žádosti je popsán současný stav tělocvičny i zázemí, které k tělocvičně náleží. Zástupci spolku upozorňují na špatný stav tělocvičny, která od roku 1975 nebyla rekonstruována. Spolek žádá o celkovou rekonstrukci pavilonu E a časem i dalších dosud nevyužitých prostor. Spolek žádá město, aby jednou pro vždy odložilo realizaci bazénu v ZŠ JAK a soustředilo se výlučně na celkovou rekonstrukci pavilonu E.

Komise pro rodinu a školství vydalo k výstavbě bazénu v pavilonu E ZŠ JAK následující stanovisko:

Komise zásadně nesouhlasí s přestavbou tělocvičny na plavecký bazén. Pokud by byla zrušena současná tělocvična, nebude dostatečná kapacita pro výuku TV na lyských ZŠ a SŠ. Komise doporučuje přednostně řešit rekonstrukci toalet, sprch a šaten v ZŠ JAK v pavilonu E. Komise doporučuje zajištění výuky plavání v dostatečně velkých plaveckých bazénech v okolních městech. Zastupitelstvo města Nymburk schválilo v dubnu 2019 výstavbu nového bazénu vedle zimního stadionu. O výstavbě bazénu uvažuje i město Milovice.

Lysá nás spoje podporuje rekonstrukci pavilonu E bez výstavby bazénu.

Bod 32 – Zastavení projektů výstavba MŠ Drážky a rozšíření MŠ Mašinka

Bod překládá zastupitelka Štěpánka Vošická za LNS. Vzhledem k nákupu vily v Litoli, která byla rozhodnutím zastupitelstva určena pro výstavbu mateřské školy, je v současné době zbytečné a finančně nehospodárné pokračovat ve sporném projektu MŠ Drážky, proti kterému jsou opakovaně podávány námitky v územním řízení. Žádost o dotaci v říjnu 2018 nebyla ze strany města podána. Ze stejného důvodu je v současné době neefektivní realizovat projekt na rozšíření MŠ Mašinka.

Lysá nás spojuje podporuje zastavení obou projektů a prosazuje urychlení aktivit města pro realizaci rozšíření MŠ Dráček v Litoli.

Bod 33 – Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů

Bod předkládá Lysá nás spojuje. Listy jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku a jako takové jsou financovány z rozpočtu města Lysá nad Labem, tedy z veřejných peněz. Vzhledem k této skutečnosti mají občané právo, aby se k nim prostřednictvím Listů dostávaly ucelené a pravdivé informace o dění ve městě, a to jak z pohledu politického, občanského, kulturního, tak i sportovního.

Každý občan zde má právo veřejně se vyjádřit a nese odpovědnost za názory a informace, které v městském periodiku uvádí. Pokud neporušuje zákon, měl by být článek zveřejněn. Městské periodikum, tzn. veřejné médium, by mělo sloužit k šíření necenzurovaných informací mezi občany. Informaci však nemůže objektivně posuzovat redakční rada, jejímiž členy jsou starosta obce a zaměstnanci úřadu, kteří jsou de facto přímo podřízení starostovi obce; stejně jako reprezentant jiného politického bloku/strany, protože z logiky věci taková osoba není bez subjektivního pohledu na věc schopná posoudit objektivitu publikované informace. Je také obtížné číst o sobě kritiku a souhlasit s jejím zveřejněním. Je proto důležité, aby redakční rada Listů byla z většiny obsazena osobami, které jednak nevykonávají politickou činnost v obci a jednak nejsou podřízené starostovi obce. Jen tak lze co nejvíce zaručit jejich nestrannost a zamezit jejich ať již přímému či nepřímému ovlivňování.

Bod 37 – Návrh na otevření diskuze o možné koupi restaurace Dallas a souvisejících nemovitostí v Litoli

Bod předkládá zastupitelka Martina Tužinská Synková z Lysá nás spojuje.

Koupě Dallasu je pro město Lysá nad Labem a zejména Litol zajímavou investiční možností, která se v budoucnu pravděpodobně nebude opakovat. Existuje tu potřeba a zájem obyvatel na využití restaurace společně s možností využití prostor nemovitosti pro veřejně prospěšné účely. Je tu reálná šance pronajmout restauraci a provozovat ji po relativně krátkém čase a nevysokých investičních nákladech soukromého provozovatele, které se odečtou od nájmu. Provozování restaurace bude sloužit jako zázemí pro různé kulturní a společenské akce. Nemovitost skýtá možností dalšího využití pro různé typy spolkových i sociálních nebo vzdělávacích aktivit. Oproti nákupu Callypssa je tu tedy připravena konkrétní představa využití kupované nemovitosti včetně výše počátečních investičních i následných provozních nákladů. Dallas jako celek by byl ve výlučném vlastnictví města, což mu na rozdíl od Callypssa umožňuje svobodné rozhodování o investicích a využití nemovitosti.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.