Koalice odmítla zastavit kácení na mokřadu

Už jsme si zvykli na vypjatou atmosféru na jednáních městského zastupitelstva. Tedy, kdyby byla atmosféra pouze vypjatá, asi bychom s tím uměli žít. To, co se však na těchto shromážděních děje, se dá popsat i silnějšími slovy. Jsme svědky snůšky arogance, přehlíživosti, neústupnosti, zavilosti, sprosťáctví, zabržděnosti i pomstychtivosti. Jsme hrdí, že jsme významně přispěli ke zrušení investice Středočeského kraje do výstavby Světa záchranářů na mokřadu Žabák. Je to cenné území s velkým regionálním významem, se schopností zadržovat vodu v krajině, příznivě ovlivňovat mikroklima a být vítaným sídlem pro mnohé významné a chráněné druhy živočichů a rostlin. Zastavět takové území je špatné a hloupé a nelze než proti tomu brojit. Dodnes nám to zejména pan starosta nemůže zapomenout a vedení města nám to chce zřejmě vrátit tím, že mokřad zruší za každou cenu.

Jak se ruší mokřad? Např. tím, že se zadá firmě vykácet břeh Doubravského potoka protékajícího Žabákem a nechá se vybagrovat jeho koryto. Co na tom, že odhalené břehy bez zpevnění budou podléhat erozi a do potoka bude stékat ornice z přilehlého svahu a tím se zanese ještě rychleji. Co na tom, že ke kácení dřevin v rozsahu větším než 40 m2 je potřeba povolení? Co na tom, že mokřad, v jehož území se nachází vodní tok a údolní niva, je chráněný přímo ze zákona a nelze v něm provádět významné zásahy bez souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny? Zloba našich radních je silnější než nutnost dodržovat zákony. A to i zákony zdravého rozumu. Bylo to opět vedení našeho města, které rozhodlo o umístění náhradní výsadby do širšího území mokřadu, do opakovaně podmáčené louky. Dle slov pana starosty má být do tohoto nepříliš velkého území nasázeno celkem 17 tisíc stromů v ceně téměř tři miliony korun. K údivu držitelů kormidla chátrajícího korábu našeho města se stromy ocitly pod vodou a hrozí jim záhuba.

Někdo prý hází do propustků pod polními cestami a železnicí kusy asfaltu a betonu a tím uměle vytváří zdání mokřadu, protože způsobuje zatopení přilehlého území. Nevíme, kdo a jestli vůbec tak činí. Pokud ano, prosíme, aby od toho upustil. Toto opravdu není cesta. Zároveň jsme však beze zbytku přesvědčeni, že území mokřadu je mokřadem z jiného důvodu a mělo by to vědět i vedení města. Ostatně na to má studii, kterou si samo objednalo. V této oblasti bylo vlhko až mokro vždy, jak správně potvrdil pan Fajmon. Proto tu byla provedena meliorace odvodňující území a odvádějící vodu do Labe. Ano, takto se naši předci chovali k přírodě a zřejmě k tomu měli dobré důvody. Bylo by však dobré sledovat vývoj posledních let. Klesá hladina podzemních vod, řek, studní. Zvyšuje se teplota, sucho. Lidé jako profesor Jakub Hruška navrhují zrušení meliorací. Existuje spousta programů, které mají vodu udržovat v krajině, navracet tokům přirozený průběh, vytvářet a obnovovat mokřady, tůně, rybníky. V Lysé nad Labem máme to štěstí, že nám příroda sama jeden mokřad navrátila. Ano, navrátila nám jej i díky tomu, že odvodňovací systém postupně ztrácel svoji schopnost. A teď víme, že je to dobře a chceme, aby to tak zůstalo. Chceme, aby se Doubravský potok z přímky změnil v krásný přirozeně meandrující vodní tok a neodváděl vodu tak zbrkle do Labe, odkud plyne bez užitku z našeho kraje do moře. Chceme vytvořit tůně, kde voda vydrží i v parných dnech a bude útočištěm pro vzácné obojživelníky. A kupodivu to samé navrhuje opět studie zaplacená – ano, naším městem.

Vlastně je to svým způsobem obdivuhodné, jak sveřepě a proti všem stojí osamocená flotila osmi členů vládní koalice i s jedním věrným soudružským přitakávačem proti zbytku světa a hájí svůj názor opřený o… Ano, o co vlastně? Ne, proti všem možným důkazům, hlasům Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny, spolků na ochranu přírody, vědecké komunity, hydrologů a to i těch, které si město samo zaplatí, se nedá argumentovat věcně. Musí se opřít o víru, kterou lze nazvat známým heslem „poručíme větru dešti“. Samozřejmě, dokud někdo drží veslo, má možnost zvrátit směr plavidla, i kdyby to bylo za cenu srážky s čnějícím kamenem v ubíhajícím řečišti. Hodí se jakékoli fauly.

Velmi oblíbený a vytrvalý je útok na LNS, že hatí stavbu obchvatu a nyní už i Všejanské spojky. Jinde jsme provedli analýzu toho, jak různá vedení našeho města pod vedením starostů z řad ODS a ČSSD dlouhá léta liknavě celou stavbu připravovala. A svou neschopnost pak sváděla na různé spolky a vlastníky půdy, kteří si dovolili neprodat ji. Nyní své selhání vytrvale zkoušejí přehrát na opozici. Je to průhledné. Před několika lety propadlo územní rozhodnutí a proces povolení se musel opakovat. Stávající dotační období  Evropské unie nebude moci být na tuto investici využito. Pozemky pod obchvatem nebylo město svým arogantním přístupem k vlastníkům schopno získat. Za to vše může zřejmě LNS. Má smysl opakovat, že LNS nejde o zastavení výstavby obchvatu? Že nám jde o ochranu cenného území, které má velký význam pro naše město a jeho širší okolí? Vůči našim kolegům z koaličního břehu zřejmě ne. Věříme ale, že každý, kdo má vůli naslouchat a kriticky myslet, nám dá za pravdu.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.