JAK TO MĚSTO UMÍ S DOTACEMI? |

Tentokrát nepřinášíme pozitivní zprávy v oblasti dotací. Lysé se nepodařilo získat dotaci na ulici 28. října a ani na mobilní kluziště. Do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), kam spadala rekonstrukce ulice 28. řjna, bylo podáno 168 žádostí. Naše žádost obsadila až 154. místo a nebyla doporučena k financování. Dále se nepodařilo získat dotaci na mobilní kluziště, které mělo být v budoucnu umístěno do areálu v Čechově ulici a prozatím provozováno v prostoru výstaviště. Určitě by bylo žádoucí, aby se vedení města zamyslelo nad příčinami neúspěchu a příště jsme byli v získávání dotací úspěšnější. Zaráží nás to pořadí až u konce (ulice 28.října), pokud vedení města tvrdí, jak máme dobré zpracovatelské firmy a jak jsme v získávání dotací úspěšní. Zatím to tak nevypadá. 

Zajímají vás detaily ohledně výsledků? Rádi vám je poskytneme.

Rekonstrukce ulice 28. října

Výzva MMR byla celkově na 350 mil. Kč, které se rozdělily mezi jednotlivé projekty. V této výzvě nebyly jen ulice, ale také sportovní infrastruktura, jako například tělocvičny. Jestli si vzpomínáte, naši opoziční zastupitelé podali návrh na zastupitelstvo města (ZM) 13. 2. 2019, aby se o dotaci v této výzvě žádalo také na rekonstrukci tělocvičny ZŠ TGM v Litoli. To koalice zamítla s odůvodněním, že se musí postavit druhý stupeň základní školy (více informací naleznete v našem článku na toto téma https://lysanasspojuje.cz/telocvicna-litol-a-jeji-pozastaveny-projekt-na-novou-vystavbu-telocvicny/). Dle výsledků výzvy rozdělili na ulice 82 mil. Kč a zbytek šel na ostatní projekty. 

Celkem projektů žádajících dotaci z této výzvy: 168
Doporučeno projektů: 35
Zásobník projektů*: 65
Nedoporučeno projektů: 68
Pořadí projektu rekonstrukce ulice: 154, tj 54. místo v pořadí v nedoporučených projektech
Žádaná částka: 2 246 895 Kč
Náklady rekonstrukce celkem: 3 744 826 Kč

Mobilní kluziště

Výzva, do které byla podána žádost na vybudování mobilního kluziště, rozdala celkově cca 80 mil. Kč (78 399 808 Kč). Tento projekt byl také projednán v komisi pro kulturu a cestovní ruch, kde se odhlasovalo, že v případě, že město dotaci nezíská, komise nedoporučuje jeho realizaci. Roční náklady na údržbu a provoz se odhadují na 200 000 Kč. 

Celkem projektů žádajících o dotaci z této výzvy: 51
Doporučeno projektů: 32
Zásobník projektů*: nebyl určen
Nedoporučeno projektů: 19
Pořadí projektu mobilního kluziště: 46, tj 14. místo v pořadí v nedoporučených projektech
Žádaná částka: 4 170 567 Kč
Náklady na realizaci celkem: 8 500 000 Kč

*Do zásobníku se dávají projekty, které mohou být financovány, pokud někdo ze seznamu doporučených projektů od projektu odstoupí. Na řadu pak přijde první ze zásobníku, případně dva, tři. Ne vždy je zásobník vytvářen. 


RM dne 5. 2. 2019 přijala dvě usnesení:

Usnesení č. 76:

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci k projektu “Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem” na MMR. Uzavření smlouvy o výpůjčce s Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r.o. se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM 13. 2. 2019 podání žádosti o dotaci k projektu “Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem” na MMR ke schválení.


Usnesení č. 83
Rada města

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci k projektu “Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem” na MMR,

II. p ř e d k l á d á
ZM 13. 2. 2019 ke schválení.


Zastupitelstvo města dne 13. 2. následně přijalo tato usnesení:

Bod č. 24 Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště v Lysé nad Labem“ na MMR.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Eliška P., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., Ing. Chudobová K., Mgr. Tužinská Synková M.

Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem“ na MMR.

Výsledek hlasování:  pro: 9 hlasů / proti: 3 hlasy / zdržel se:  2 hlasy

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem“ na MMR.


Bod č. 28 Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem“ na MMR.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu “Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem” na MMR.

Výsledek hlasování:  pro: 13 hlasů / proti:  0 hlasů / zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci k projektu “Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem” na MMR.

Autor: Jaromír Šalek

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.