Jak to město umí s dotacemi II – promarněná příležitost

Před časem jsme vás informovali, že město nezískalo dotaci na mobilní kluziště a rekonstrukci ulice 28. října. Ačkoliv se vedení města chlubí, jak chce téměř na vše žádat o dotace, tak realita je ve skutečnosti úplně jiná. Tentokrát dokonce ani žádost nebyla v termínu podána.

Ze zveřejněných výsledků výzvy č. 92 Operačního programu Zaměstnanost vyplývá, že dotaci získaly např. sousední Čelákovice nebo naše partnerské město Břeclav. Možná by si naše paní radní uvolněná mohla udělat výlet a zjistit, jak to tam u nich funguje, že jsou tak úspěšní.

Projekt Kvalita, efektivita, inovace, Město Břeclav 7 498 990,00 Kč
Projekt Koncepce mobility města Čelákovice 2 761 272,50 Kč

Výzva č. 92

Číslo výzvy

03_18_092

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti, Oddělení projektů veřejné správy II

Název investiční priority

4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Alokace na výzvu v Kč

275 000 000,00

 

Doporučeno k financování: 59 projektů
Zařazeno do zásobníku: 31 projektů
Nedoporučeno k financování: 209 projektů

Podporované aktivity:

 • Podpora řízení kvality,
 • Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů,
 • Podpora procesního řízení v organizaci,
 • Přívětivý úřad –  nástroje komunikace s veřejností,
 • Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek

Co mimo jiné dotační výzva podporovala?

Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům:

 • Zpracování/rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů týkajících se komunikace s veřejností,
 • Informační kampaně,
 • Webové portály – modernizace
 • Zpracování analýz napojení IS obcí na centrální služby NIA a eGSB,
 • Rozvoj přístupu obcí k NIA a eGSB,
 • Vytvoření analýz pro možnosti využití dat z centrálních informačních systémů pro vytváření nových elektronických služeb pro obyvatele obcí,
 • Rozvoj IS spravovaných obcemi pro potřeby napojení na NIA, eGSB nebo Portál Občana

Níže přikládáme e-mailovou komunikaci Jaromíra Šalka s uvolněnou radní Karolínou Stařeckou dříve Chudobovou, garantem IT na úřadě. Jaromír ze své vlastní iniciativy na možnost čerpání dotace upozornil. Z komunikace je jasné, že vedení města podání žádosti plánovalo. Proč tedy nebyla žádost podána? Kdo je zodpovědný za tuto promarněnou příležitost?


Od: Karolína Chudobová
Komu: Jaromir.Salek
Datum: 16. 4. 2019 12:40:37
Předmět: Re: Aktuální dotační výzva Přívětivý úřad

Pane Šalku, Děkuji…

O výzvě vím, žádost už se zpracovává a zadala jsem hodně dlouhý seznam, co bychom rádi. Snad něco z toho vyjde.

Hezký den, KCH.

______________________________________________________________
> Od: Jaromir.Salek
> Komu: Karolína Chudobová
> Datum: 15.04.2019 18:58
> Předmět: Aktuální dotační výzva Přívětivý úřad
>

Dobrý den,

zasílám zajímavou dotační výzvu, do které by se mohlo město přihlásit. Uzávěrka je 21.6.

K naplnění specifického cíle 4.1.1 Operačního programu Zaměstnanost „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“ budou podpořeny tyto aktivity: – Podpora řízení kvality, – Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů, – Podpora procesního řízení v organizaci, – Přívětivý úřad –  nástroje komunikace s veřejností, – Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek. 

S pozdravem
Jaromír Šalek

 

 

 

 

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.