Zdražení pitné vody

V roce 2020 bude cena pitné vody v Lysé nad Labem vyšší o 15 Kč

Letos došlo k opětovnému zvýšení ceny za pitnou vodu (vodné a stočné). Zatímco v roce 2019 stál 1 kubík vody 84,16 Kč, v roce 2020 to bude již 99,28 Kč.

Co to znamená například pro čtyřčlennou rodinu? Vycházíme-li z průměrné roční spotřeby 60 m3, zaplatila rodina s 2 dětmi v roce 2019 částku 5 050 Kč, zatímco v roce 2020 zaplatí částku 5 957 Kč, tedy o 900 Kč více.

Ano, vše okolo nás se zdražuje. Stoupá životní úroveň, zvyšují se mzdy, rostou nájmy i ceny nemovitostí. Musí však takto markantně růst i cena vody? Připravili jsme pro vás přehled, jak se v Lysé nad Labem zvyšovala cena za vodné a stočné od roku 2014 do současnosti.

Také jsme zjistili, kolik za pitnou vodu platí občané okolních obcí: Brandýs n. L.- Stará Boleslav, Čelákovice, Jiřice, Kolín, Milovice, Nymburk, Poděbrady, Sadská, Stará Lysá. Z přehledu je patrné, že nejvyšší cenu za pitnou vodu máme my v Lysé nad Labem, a to dokonce o 10 Kč/m3 více než v sousedních Milovicích.

Jak je to možné? Nevíme. Koncesní smlouva uzavřená mezi Městem Lysá nad Labem a Stavokompletem s. r. o. sice obsahuje pravidla pro výpočet vodného a stočného, výpočet je ale tak složitý, že je pro laika nemožné ověřit, zda provozovatel vodovodu a kanalizace v našem městě určil výši ceny správně.


V této souvislosti není od věci připomenout Prohlášení rady města Lysé nad Labem (ve složení K. Otava, K. Stařecká, J. Havelka, R. Fischerová, J. Kolman).

VII.

Ekonomicky odpovědná správa města a městského úřadu včetně příspěvkových organizací

Nízké daně a poplatky

Nezvýšíme daň z nemovitých věcí.

 Přehodnotíme systém likvidace odpadů ve městě včetně sazby poplatků s motivační slevou pro ty, kteří třídí odpad. Nabídneme využívat popelnice na bioodpad bez dodatečné platby.

Nepřipustíme rovněž růst ceny vodného a stočného nad úroveň platné koncesní smlouvy. Pokud dojde ke snížení sazby DPH u vodného a stočného, promítneme toto snížení do celkové ceny.

Nové přípojky vody a kanalizace k již existujícím číslům popisn.m se budou nadále stavět bezúplatně až na hranici pozemků, v případě nové zástavby podle plánovacích smluv

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.