ZM 8. 12. 2021 – shrnutí

Máme pro vás krátke shrnutí ze včerejšího zastupitelstva. Úvodní diskuze a schvalování programu začalo osočováním opozice a ignorováním názoru občanů. A v tom duchu se neslo celé zastupitelstvo.
 
Při interpelacích ke sportovní hale místostarostka Fischerová jednoznačně potvrdila, že se úpravy dělají z důvodu navýšení kapacity haly, což s sebou přináší i požadavek na změnu vnitřního shromažďovacího prostoru. Současné PBŘ s navýšením kapacity nepočítá, ale dle změnového listu probíhá jeho změna. Předpokládáme, že tato změna bude mít vliv i na technologie a požární zabezpečení a samozřejmě s sebou přinese i další vícenáklady a zdražení celé haly. Citujeme ZL č.3: „Změna skladby střešního a obvodového pláště v návaznosti na vyžádanou změnu PBŘ. Aby došlo k navýšení užitných kapacit sportovní haly. V návaznosti na tento požadavek je nutné navýšení požární odolností konstrukcí sportovní haly.“
 
? Rozpočet města
Koalice s panem Gregorem si schválila schodkový rozpočet Města Lysá nad Labem. Celkové příjmy jsou 315 053 tis. Kč, celkové výdaje činí 596 152 tis. Kč, schodek má být kryt zdroji z minulých let a bankovním úvěrem. Zdroje z minulého roku mají být zapojeny ve výši 82 399 tis. Kč a čerpání úvěru ve výši 198 000 tis. Kč. Zastupitelé Lysá nás spojuje Karel Marek a Radka Bláhová upozornili na zásadní chyby v připraveném rozpočtu. Na základě podrobného rozboru došli k závěru, že náklady na investice nemají rozpočtové krytí v řádu desítek milionů korun. Předkladatel rozpočtu pan Havelka z ODS připomínky bagatelizoval a snažil se velmi nevěrohodně vysvětlit, jak byl rozpočet naplánován. Hlavní zdůvodnění bylo, že se jedná o plán, a tak to prostě nemusí úplně přesně vycházet. Nakonec přiznal, že v rozpočtu nedostatky jsou, ale že je opraví v první úpravě rozpočtu v únoru 2022. Schválen byl tedy rozpočet chybný, který bude muset být brzy opravován. Jestli se koalice dopočítá a bude mít kryté investice je ovšem otázkou. Samozřejmě je tu i možnost, že dojde k navýšení ohromného 300 mil. úvěru o dalších 100 milionů. Kam chtějí město přivést? Je to odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky? Všichni zastupitelé z Lysá nás spojuje hlasovali proti rozpočtu.
 
? Jak dál s bazénem?
V rozpočtu bylo schváleno také 25 mil. na rekonstrukci pavilonu E v ZŠ JAK. Součástí projektu je předělání tělocvičny na malý bazén s brouzdalištěm a vířivou vanou. Připomínky občanů nebyly vyslyšeny. Koalice dál trvá na tomto nesmyslném projektu.
 
? Směna pozemku v ulici Družstevní
Koalice s panem Gregorem schválila velmi nevýhodnou směnu pozemku v ulici Družstevní. Soukromému vlastníkovi věnovala stavební parcelu vlastněnou městem výměnou za část pozemku, na kterém bude muset město vybudovat komunikaci spojující ulici Družstevní s lokalitou Na Vysoké mezi.
 
? Změny územního plánu č. 4
Koalice sama navrhla, že nebude realizovat změnu územního plánu č. 4. Bod se podrobněji neprojednával a změna číslo 4 by měla být zahájena, až když bude ukončena změna ÚP číslo 3. Je však zajímavé, že když naše zastupitelka Radka Bláhová navrhla tento bod stáhnou ještě před odhlasováním celkového programu z důvodu nedostatečného času pro nastudování podkladů, její žádost nebyla koalicí podpořena. Co si máme o tom myslet?
 
? Návrh na vytvoření bytového družstva Jedlička
Tento bod předkládali zastupitelé za ODS Fajmon a Havelka. Po bouřlivé diskusi se ukázalo, že záměr je zcela nepřipravený a předčasný. Navrhovaná usnesení o vzniku bytového družstva přijata nebyla. Výsledkem diskuse bylo přijetí usnesení, že se má nejprve zjistit zájem občanů o družstevní bydlení v bývalém areálu Fruty. Mimo jiné v diskusi zaznělo, že ODS má již 27 zájemců o toto družstvo, zastupitel Gregor prohlásil, že ho nezajímá žádná anketa, a zastupitel Fajmon přiznal, že nemá zájem spolupracovat s opozicí.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.