OPRAVA ULICE 28. ŘÍJNA SE PRODRAŽILA O MILIONY

Jak se v našem městě hospodaří? Posuďte sami. 

V poslední době se po rekonstrukci Stržiště jedná již o druhou ulici, u které se vícenáklady vyšplhaly do milionů.
Okolnosti, za kterých k tomu došlo, jsou i v tomto případě podivné (částky jsou vč. DPH):

1) Schválený rozpočet pro rok 2020 počítal na rekonstrukci této ulice s částkou 11,5 mil Kč.
2) Dne 31. 10. 2019 město uzavřelo smlouvu o dílo na částku 12,7 mil. Kč. 
3) Dne 23. 4. 2020 investor předal městu zrekonstruovanou ulici, v předávacím protokole je uvedena cena dle smlouvy o dílo 12,7 mil. Kč a žádný zápis u ceny víceprací; dále je zde uvedeno, že “Hodnota předávaného objektu v rozsahu skutečně provedených prací byla vyfakturována podle soupisu provedených prací a dle smlouvy o dílo.”
4) Dne 17. 6. 2020 odsouhlasilo zastupitelstvo 9 hlasy (ČSSD, ODS, ANO, KSČM a Naše Lysá) navýšení položky v rozpočtu z 11,5 mil. Kč na 14,2 mil. Kč s odůvodněním “nepředpokládaných víceprací při napojení ulice 28. října na ulici Pivovarská”.
5) Dne 9. 9. 2020 odsouhlasilo zastupitelstvo 8 hlasy (ČSSD, ODS, ANO, KSČM) navýšení položky v rozpočtu z 14,2 mil. Kč na 15,7 mil. Kč z důvodu “oprav VaK a povrchu komunikace v ulici Pivovarská”.

Z uvedeného je zřejmé, že v dubnu se ukončily práce s tím, že vše je vyfakturováno a vícepráce nejsou. V červnu se navýšil rozpočet o 2,7 mil. Kč. V září, kdy se již po silnici jezdí, se zjistilo, že existují ještě další vícepráce. A znovu se navýšil rozpočet, tentokrát o dalších 1,5 mil. Kč. Obě navýšení ve výši 4,2 mil. Kč jsou přitom ze stejného důvodu.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.