Několik slov k obchvatu

Zastupitelé Lysá nás spojuje byli v nedávné době opakovaně obviněni vedením města ze snahy o zablokování výstavby severovýchodního obchvatu Lysé nad Labem. Tyto útoky souvisely zejména s naším bojem za záchranu mokřadu Žabák. Ochrana mokřadu přitom vycházela z nesouhlasu se zástavbou jeho plochy výcvikovým areálem Svět záchranářů. Jsme velmi rádi, že Středočeský kraj uznal, že ničit existující mokřad v době, kdy se jinde draze vytvářejí, je zhůvěřilost.

Je pravda, že přes území mokřadu má vést obchvat. Víme to a opakovaně jsme zdůraznili náš zájem na jeho výstavbě. Ochrana mokřadu nejde proti této snaze. Námi navržené vyhlášení významného krajinného prvku na území mokřadu rovněž výstavbu obchvatu neohrozí.

Je potřeba si uvést základní fakta. Projekt výstavby obchvatu získal územní rozhodnutí v lednu 2006 (právní moci nabylo v květnu 2006). Toto rozhodnutí ztratilo platnost v roce 2017. Vedení města tvrdí, že se jednalo o záměr, protože projekt bylo potřeba upravit. Změna projektu výstavby obchvatu však znamenala i potřebu nového územního rozhodnutí, které bylo vydáno v březnu roku 2019 a nabylo právní moci počátkem roku 2020. Dodnes stále nejsou vykoupeny všechny pozemky, na kterých má obchvat stát. Intenzivněji se na výkupu začalo pracovat až od roku 2015. Někteří vlastníci však pozemky prodat nechtějí, protože je potřebují k hospodaření. Starosta Otava tvrdí, že město se všemi vlastníky opakovaně osobně a písemně jednalo. Bylo tomu skutečně tak? Jednal starosta u takto strategické stavby s vlastníky osobně? Byla nabízena vlastníkům oboustranně výhodná dohoda, která by vedla k získání pozemků?

Po celou dobu od roku 2006 do dnešního dne byli ve vedení našeho města zástupci ODS nebo ČSSD, často společně. Starosta města byl vždy z jedné z těchto stran. Na Středočeském kraji je situace podobná. Vždy byl hejtmanem zástupce ODS nebo ČSSD. Až po posledních krajských volbách před čtyřmi lety se hejtmankou stala zástupkyně ANO, tedy hnutí, které má zastoupení ve vedení Lysé nad Labem téměř dva roky. Pro úplnost doplňujeme, že v rámci minulého volebního období byli součástí koalice v Lysé také zástupci Kulturně, KDU-ČSL a Cesty města. Již téměř dva roky jsou tyto strany spojené do opozičního bloku pod názvem Lysá nás spojuje.

Severovýchodní obchvat města má být coby investice Středočeského kraje do značné míry postaven z dotačních prostředků Evropské unie. Investiční období, ve kterém je nutné prostředky z EU využít, končí 30. června 2023. Do tohoto data je nutné stavbu dokončit a předat předávacím protokolem. Máme druhou polovinu roku 2020. Nejsou vykoupeny všechny pozemky a není vydáno rozhodnutí o stavbě propojovací silnice mezi obchvatem a silnicí na Stratov. Nevykoupené pozemky bude nutné vyvlastnit, vyvlastňovací řízení přitom může kraji trvat měsíce, spíše roky. Není vydáno stavební povolení, na jehož základě je teprve možné začít stavět. Stavební řízení rovněž trvá měsíce. Jak dlouho asi potrvá technicky náročná stavba komunikace dlouhé více než čtyři kilometry s několika mosty a okružními křižovatkami? Kdo má tedy ve skutečnosti zásadní zásluhu na tom, že obchvat města s největší pravděpodobností jen tak postaven nebude? Kdo se snaží svou zodpovědnost přehodit v roce 2020 na jiné?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.