Na mokřadu je opět živo

Doufali jsme, že o mokřadu Žabák budeme moci nějakou dobu psát jen, když vám jej třeba budeme chtít připomenout v souvislosti s mezinárodním dnem mokřadů, který byl 2. února. Případně abychom vám sdělili, že na něm pravidelně v zimních měsících hledal potravu hlouček jeřábů popelavých, kteří využívají mírnější zimy posledních let a přezimují v Polabí. Doufali jsme také, že po všech těch hromadách důkazů o významu mokřadu pro naši krajinu, o vzácných živočiších a rostlinách na jeho ploše uznají i zástupci koalice, že je dobře, že tu mokřad máme. Spletli jsme se, vedení našeho města nás nenechává v klidu a stále ohrožuje mokřad Žabák.

Je na každém, čemu dá přednost. Kácení, bagrování, ničení nebo zachování a podpoření vzácného a krásného koutu přírody? My máme jasno a víme proč. Nechceme se s postupem vedení města smířit a na příští zastupitelstvo dne 17. února jsme připravili materiál, který má zabránit v pokračování nešetrného pročišťování celé svodnice. Rovněž chceme, aby zastupitelstvo mohlo projednat studie, které zde uvádíme, a rozhodlo o citlivém přístupu k mokřadu.


Předevčírem vyjela do mokřadu těžká technika a začala kácet dřeviny podél svodnice nazývané Doubravský potok. V tuto chvíli ani nevíme, zda na tuto činnost měla firma najatá městem povolení.  Víme ale, že si za cenu 800.000 Kč město najalo společnost na pročištění svodnice v délce více než 1 km. Také víme, že si město zažádalo o povolení pokácet čtyři vysoké topoly v blízkosti křížení svodnice a polní cesty. Důvodem má být vysoký věk stromů a potřeba čištění propustku. Tyto stromy, jak víme od přírodovědce Radka Lučana, jsou však v území mokřadu významným hnízdištěm pro ptactvo a také úkrytem pro vzácný hmyz. Nebezpečí pádu na lidi v tomto místě je mizivé. Šetrnému pročišťování propustku pod polní cestou také nebrání. O zahájení kácení podél Doubravského potoku nevěděl ani správce jeho toku, kterým je Povodí Labe. Tato informace jeho zástupce velmi zaskočila a pravděpodobně díky jeho zásahu včera najatá firma kácení přerušila. Situací se rovněž zabývá Česká inspekce životního prostředí.


Aby nebylo pochyb, zcela souhlasíme s tím, že je potřeba pročišťovat propustky pod železniční tratí a polními cestami. Rovněž je nezbytné udržovat průchozí a průjezdné cesty vedoucí v blízkosti mokřadu. Tyto práce však mají probíhat jak v souladu se zákonem, tak se zdravým rozumem. A v neposlední řadě s úctou k přírodě a všemu živému.

Již od června loňského roku se Odbor výstavby a životního prostředí zabývá návrhem na vyhlášení významného krajinného prvku (VKP) na území mokřadu. Opravdu se jím zabývá? Předložili jsme podrobný biologický průzkum, popis území od několika odborníků, tedy mnoho práce jsme úřadu ušetřili. Přesto dosud nemáme zprávu o jeho rozhodnutí. Pokud však stále probíhá řízení o vyhlášení chráněného území pro mokřad, je nemyslitelné v něm provádět zásahy, které jeho poměry mohou významně negativně ovlivnit. Tyto zásahy nelze však provádět zejména z důvodu, že přímo ze zákona je mokřad Žabák významným krajinným prvkem i bez jeho vyhlášení, a to kvůli existenci údolní nivy na jeho území. Rovněž si Krajská správa a údržba silnic zadala celoroční průzkum mokřadu ve vztahu k plánovanému obchvatu, který má vést částí jeho území. I z důvodu tohoto probíhajícího průzkumu jsou zásadní zásahy do oblasti nepřijatelné.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.