Interpelace, které nebyly

Včera bohužel nezbyl prostor pro interpelace, a tak je s vámi sdílíme aspoň touto cestou. Odpověď zatím máme pouze k bodu 3b a naleznete ji v příloze. Interpelace jsme zaslali Radě města dne 24.9., aby dopředu věděli, na co se je budeme ptát. 

Dle jednácího řádu § 4, Zasedání zastupitelstva, bod 14.

14. Zasedání zastupitelstva se uskuteční v maximální délce 6 hodin od zahájení. Pokud nebudou v té době projednány všechny schválené body programu, přeloží se jejich projednání na příští zasedání zastupitelstva, a to před nově navržené body. Zcela výjimečně, bude-li nutné projednat mimořádně důležité body programu, může zastupitelstvo hlasováním rozhodnout o prodloužení zasedání. Vždy musí být projednány body „Interpelace“ a „Diskuse k obecním záležitostem“.

Zasedání zastupitelstva se prodlužovalo jednou od 23:00 do 00:00. Po odbití půlnoci starosta Karel Otava ukončil bez diskuze zasedání a na interpelace a diskusi nezbyl prostor. Také se nedostalo na náš bod o Dallasu, který RM řeší již od dubna 2019. 


From: Karel Marek <karel.marek@outlook.com>
Subject: Interpelace pro ZM 25.9.2019
Date: 24 September 2019 at 12:06:29 CEST
To: zastupitele <zastupitele@mestolysa.cz>
Cc: Kočová Michaela <Michaela.Kocova@mestolysa.cz>, Novotná Alena <Alena.Novotna@mestolysa.cz>

Vážená rado města,
 
posílám své interpelace pro zítřejší zastupitelstvo města:
 
1. Rozdělení zodpovědnost členů rady za jednotlivé investiční aktivity

a. Kdo z členů rady města je zodpovědný za jednotlivé běžící a připravované městské investiční akce, jako např. Calypso, vila v Litoli, ZŠ JAK pavilon E, dům č. 13, Kneblak, P+R parkoviště, koupaliště v Čechové ulici, ulice 28. října…
b. Kdo z členů rady je zodpovědný za spolupráci města na krajských projektech, jako např. Mírová, ČSA, obchvat, Jedličkova…
 
2. Objednávka Města Lysá nad Labem číslo 0036/2018/INV
a. Žádám o zaslání e-mailu včetně hlavičky odesílatele, datumu odeslání a přílohy, kterým byla odeslána objednávka Města Lysá nad Labem číslo 0036/2018/INV na předmět dodávky PD „ZŠ Komenského rekonstrukce pavilonu E“
b. Žádám o zaslání e-mailu včetně hlavičky odesílatele, datumu odeslání, hlavičky příjemce, kterým byla potvrzena objednávka číslo 0036/2018/INV specifikovaná pod bodem 1a.
c. Žádám o identifikaci osoby, která rozhodla o zadání objednávky číslo 0036/2018/INV specifikované pod bodem 1a
 
3. Partnerská smlouva mezi Lysou nad Labem a Kukezivem
a. Žádám o zaslání kopie podepsané partnerské smlouvy mezi Lysou nad Labem a Kukezivem
b. Žádám o zaslání harmonogramu pracovní cesty naší delegace do Kukezivu
c. Kdo se za Lysou nad Labem účastnil delegace na Ukrajinu za Lysou nad Labem? Kdo toto složení nominoval a schválil?
d. Jednalo se o pracovní cestu?
 
4. Listy
a. Žádám o zaslání usnesení Rady Města o zřízení Redakční rady Listů jako komise
 
5. PMS
a. Žádám o zaslání úplného znění smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem a PMS, spol. s r.o. na projekt „Stavební úpravy objektu čp. 1745/14, Přemyslova ul.“ včetně všech příloh
 
6. Rekonstrukce na MěÚ
a. Žádám o zaslání pravomocného stavební povolení anebo ohlášení dle § 103 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, na základě kterého byly provedeny stavební úpravy / udržovací práce v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 23 na pozemku – stavební parcele p.č. St. 37/1 v k.ú. a obci Lysá nad Labem – konkrétně v obřadní síni
b. Pravomocné stavební povolení anebo ohlášení dle § 103 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, na základě kterého byly provedeny stavební úpravy / udržovací práce ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 23 na pozemku – stavební parcele p.č. St. 37/1 v k.ú. a obci Lysá nad Labem – konkrétně v prostoru kuchyňky, komory (užívané dříve jako archív) a chodby u zasedací místnostmi a kanceláří starosty a místostarosty
 
7. Vrt
a. Žádám o předložení informace o připojení nového vrtu a krocích, které byly podniknuty pro zlepšení kvality vody
b. Aktualizace dat ze strany Stavokompletu o kvalitě vody a zveřejnění laboratorních výsledků
 
8. Oprava cest Zemská cesta, U Nové Hospody
a. Jak probíhala komunikace na občany bydlící ve viladomech?
b. Co se bude ještě dít? Jsou tu místa, kde je teď vyvýšená komunikace nad chodník a bude tu problém s odvodem dešťové vody.
S pozdravem
Karel Marek

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.