Dallas – reakce na uvolněnou radní K. Chudobovou

  • Podklady pro ZM
  • Znalecký posudek
  • Nabídka na prodej od pana Boreckého
  • K. Stařecká – podpora koupě Dallasu
  • K. Otava – návštěva Dallasu
  • Inspekce nemovitosti
  • 09.Usnesení RM 09.04.2019
  • Zápis stavební komise_191014
  • Výbor pro obchvat březen 2019
  • Článek “Dallas – reakce na