Další neotištěný článek v Listech.

V našem týmu máme lidi, kterým není lhostejná doprava v našem malém městě, a proto není divu, že celá dopravní situace u základních škol v centru města je nenechala chladnými. Objízdná trasa kolem škol vytváří spoustu nebezpečných situací nejen pro školáky. Proto se Štěpánka Vošická, Ondra Šmíd a Robert Šťastný rozhodli na tuto situaci upozornit. Komunikovali s městem, dopravním inspektorátem i rodiči dětí ohledně možného řešení celého stavu věci. Proto také společně sepsali článek do Listů, který si týkal tohoto tématu – šlo o zamyšlení se nad celou situací a námět pro řidiče a chodce na to, jak se chovat bezpečněji.

Dne 19. října naše zastupitelka Štěpánka Vošická obdržela tuto zprávu z redakční rady: „Redakční rada Listů rozhodla, že zaslaný příspěvek „Doprava ohrožuje školáky“ otištěn v listopadovém čísle nebude, článek není v souladu s pravidly pro vydávání měsíčníku Listy. V tomto čísle bude k této problematice zveřejněno odborné stanovisko z odboru dopravy.“ Štěpánka proto napsala panu starostovi e-mail s dotazem na důvod neotištění článku, zajímalo jí, jaké pravidlo porušuje. Odpověď? Až dnes (po deseti dnech) dostala od pana starosty email s odkazem na pravidla. Důvodem neotištění článku je nesplnění pravidla, že druhý článek (mimo okénka zastupitele) se musí týkat společenské, kulturní či sportovní události nebo spolkové činnosti a zároveň nesmí mít politický obsah. Politický obsah podle nás článek neměl, posuďte sami. Ano, je pravda, že sportovní, kulturní ani společenské události či spolkového života se netýkal. Týkal se nás všech, našeho bezpečí. A jeho autorkou nebyla pouze zastupitelka, ale i dva další občané Lysé, na které se “zastupitelská” pravidla nevztahují. Celý článek si můžete přečíst v modrém boxu vlevo.

Momentálně naštěstí dramatickou situaci v okolí škol pomohl vyřešit koronavirus, který školy uzavřel a tím výrazně snížil počet chodců, ale i aut v těchto místech. Všichni ale věříme, že školy se dříve či později otevřou a pravděpodobně to bude v době, kdy se stmívá brzy odpoledne a viditelnost chodců je výrazně horší. Nenechme se tedy ukolíbat současným klidem a i nadále hledejme nejlepší možná řešení.


Od: Vošická Štěpánka
Odesláno: 20. října 2020 14:53
Komu: Otava Karel
Kopie: Listy – Lysa nad Labem; Onřej Šmíd
Předmět: článek do Listů

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s dotazem ohledně neotištění článku zaslaného do listopadových Listů.

Jako spoluautorka článku jsem obdržela informaci o tom, že článek není v souladu s pravidly pro vydávání měsíčníku Listy.

Prosím, o upřesnění odstavce z článku V., který byl tedy  porušen? 

Byl dodržen povolený počet znaků, nebyl v rozporu s dobrými mravy, nebyla uvedena žádná pomluva, nezpůsobil újmu na cti, důstojnosti nebo pověsti. Dále článek nikoho nediskriminoval, netýkal se osobních sporů, nebyl anonymní a neobsahoval vulgarismy.

Článek je o dopravní situaci, která je opravdu vážná a týká se nemalé skupiny lidi. Tento stav věci pobuřuje velkou část lidí (zejména rodičů). Nejsme si vědomi, že by se v článku uvádělo něco nepravdivého. Naopak oslovujeme občany, aby přemýšleli o osobní odpovědnosti v celé situaci, a navrhujeme možné řešení.

Proto tedy trvám na uveřejnění článku v Listech 11/2020.

S pozdravem
Mgr. Štěpánka Vošická
zastupitelka
Lysá nad Labem


Od: Otava Karel
Odesláno: 1. listopadu 2020 20:35
Komu: Vošická Štěpánka
Předmět: RE: článek do Listů

Dobrý den.

Redakční rada Listů rozhodla, že zaslaný příspěvek “Doprava ohrožuje školáky” v listopadovém čísle nebude otištěn, protože není v souladu s pravidly pro vydávání měsíčníku Listy.

Přikládám výpis z pravidel (čl. V odst. 5).

https://mestolysa.cz/cz/listy/send/2-listy/293-pravidla-pro-vydavani-mesicniku

  1. Pro příspěvky zastupitelů ve smyslu § 4a tiskového zákona je zřízena rubrika „Okénko zastupitele“. Každý zastupitel (vyjma osoby starosty, který se má možnost vyjadřovat vrubrice dle čl. V odst. 6.), zde má nárok uveřejnit svůj názor týkající se aktuálního dění ve městě, a to zasláním svého příspěvku na e-mailovou adresu redakce vpočtu max. 1000 znaků (včetně mezer). Tím není dotčeno právo zastupitele požádat o vydání jednoho dalšího příspěvku dle podmínek uvedených v čl. V odst. 2 týkajícího se společenské, kulturní, sportovní události či spolkové činnosti. Obsah příspěvku zastupitele dle čl. V odst. 2 musí být bez politického obsahu, tj. vyjadřování názorů na dění ve městě, prezentaci politických stran a hnutí apod. Zastupitel nemá nárok na uveřejnění příspěvku dle čl. V odst. 2.

S pozdravem

Ing. Karel Otava   starosta

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.