ARS Altmann a řešení dopravní situace v Litoli

Obyvatele Litole (a nejen je) trápí zvyšující se provoz „z“ a „do“ areálu ARS Altmann. Ten je umístěn na pozemcích bývalého cukrovaru v Litoli. Zvyšování provozu je danou obecnou ekonomickou konjunkturou a tím pádem i zvyšováním produkce automobilek. Část vozidel se do/z areálu dostává po železnici, část na silničních autodopravnících. A právě autodoprava dosáhla v březnu letošního roku kritických mezí.

Nejenže je v tuto chvíli areál přístupný pouze jednou příjezdovou cestou (rekonstrukce nadjezdu a křižovatky pod ním), a to přes Dobrovského sady – litolskou náves. Cesta vede po ulici Mírové, po kostkách. A v březnu už byla dopravní zátěž taková, že autodopravníky parkovaly i v místech, kde to bylo výslovně zakázané. Zároveň docházelo k uskladnění vozidel na nezpevněných – zatravněných částech pozemku v areálu firmy. Mohlo tak docházet k úkapům provozních kapalin, byť se jednalo o nově vyrobená vozidla.

Na zasedání zastupitelstva města konaném 17. dubna 2019 byl na moji žádost zařazen do programu bod ukládající radě města výše uvedenou situaci řešit. Jako úkol si tuto věc vyžádala místostarostka Romana Fischerová.

O týden později, 24. dubna 2019 jsem se s paní Fischerovou a panem radním Kolmanem zúčastnil schůzky s vedoucí odboru územního plánování. Byla přislíbena analýza, zda kraj může v této věci nějak pomoci, a to nejen v gesci územního plánování, ale i odborů dopravního a stavebního.

Zatím se podařilo dojednat snížení rychlosti na 30km/h v oblasti přechodu pro chodce na litolské návsi.

V pátek 17. května 2019 proběhla schůzka paní Fischerové a s jednatelem společnosti ARS Altmann Praha panem Michalem Herčíkem. Pan Herčík byl seznámen se stížností občanů Litole na dopady provozu do a z areálu firmy. Z více než hodinového setkání vybírám následující body:

  • Špičková zátěž koncem března, kdy na ulici Mírové stály autodopravníky v zákazu zastavení, byla způsobena kombinací zakázek více dopravců. Firma si je problémů vědoma, a pokud bude mít indikován podobný stav, bude se snažiti toto komunikovat směrem k občanům Litole v předstihu.
  • Firma sama aktivně jedná s autodopravci, aby jejich řidiči neporušovali dopravní předpisy, nenechávali ve vozech čekajících na vykládku spuštěné motory. Vzhledem k “přeprodávání” zakázek na dopravu, ne vždy tato aktivita firmy padá na úrodnou půdu.
  • Dochází ke zkapacitnění odstavných ploch pro autodopravníky přímo v areálu (v jeho severní části) a firma navíc jedná o využívání záchytného parkoviště v areálu ve Starém Vestci.
  • Velkou úlevou pro obyvatele Dobrovského sadů bude zprovoznění nadjezdu a křižovatky pod ním – dojde k rozprostření dopravní zátěže i mimo Dobrovského sady. Druhým významným faktorem pro zmírnění dopadů provozu bude rekonstrukce Mírové ulice. Dojde k výměně pojízdné vrstvy vozovky z “kočičích hlav” na asfalt, což omezí otřesy a hluk z provozu autodopravníků. Firma se také snaží co největší část dopravního proudu přesouvat na železnici.
  • Došlo k odstranění vozidel z travnatých ploch v jižní části areálu, kdy vozidla (byť nová) ohrožovala podzemní vody úkapem provozních kapalin.

Ač městem slíbeno, tichý asfalt v projektu Mírová ulice uveden není

Ač to bylo vedením města slibováno, tak tzv. tichý asfalt nakonec není v projektové dokumentaci na rekonstrukci ulice Mírové uveden, počítá se s obyčejným. Samotná rekonstrukce ulice a změna povrchu vozovky z “kočičích” hlav na živičný povrch bude jistě velkým přínosem. Ale vzhledem k tomu, že samotná komunikace je navrhována na provoz ekvivalentní  500-1 500 těžkých nákladních vozidel denně, tak by v rámci intravilánu byl tichý asfalt určitě skvělý.

I tak se v současné době největší naděje směřuje k rekonstrukci ulice Mírové. V tuto chvíli to vypadá, že k této společné investiční akci kraje a města dojde už v roce 2020, ale i během výstavby bude přístup do areálu AA kvůli etapizaci rekonstrukce vždy jen z jednoho směru.

Autor článku: Jan Marek, zastupitel

Profil autora

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.