Tělocvična Litol a její pozastavený projekt na novou výstavbu tělocvičny

Z důvodu nevyhovujícího stavu současné tělocvičny a havarijního stavu nářaďovny (která byla zbourána na pokyn statika v roce 2016) byla v roce 2017 zahájena práce na projektu tělocvičny nové. Dne 1. 11. 2017 Zastupitelstvo města Lysá nad Labem tento projekt s neodkladným řešením schválilo s odhadovaným rozpočtem, vypracováním projektové dokumentace a zahrnutím nákladů realizace stavby do rozpočtu města 2018. Do konce října 2018 měla být podána žádost na stavební úřad, vypracované stavební povolení a zahájená stavba.

Prodlevy v řízení projektu odborem městského investora způsobily (OMI), že nebyla podána žádost na stavební úřad v termínu a ani do rozpočtu města pro rok 2019 nebyla zakomponována částka pro výstavbu tělocvičny. Současné vedení města (ODS, ČSSD, ANO a Naše Lysá) se také rozhodlo změnit projekt a počkat na další projekt s cílem rozšíření kapacity ZŠ TGM, ke které tělocvična patří. Rozšíření kapacity školy není potřeba, viz přiložené dokumenty pod článkem (demografická studie, koncepce školství, vyjádření všech ředitelů ostatních základních škol a jiné).

Jako zastupitelé města Lysá nad Labem jsme se snažili získat všechny možné dostupné informace o možnosti dotací a finančních příspěvků z různých zdrojů, které by pomohly městskému rozpočtu při realizaci této výstavby. Nebyla a stále nám není nám lhostejná aktuální situace a chceme tak občanům Lysé nad Labem dodat již jednou schválený projekt, který se zastavil těsně před realizační fází. Bohužel s touto vládnoucí koalici se nám to nepovede.

Oslovili jsme také paní hejtmanku Středočeského kraje (SČK)  a radního pro sport se žádostí o finanční pomoc. Celou žádost a jejich odpověď naleznete také v příloze. Ve zkratce však napíšeme, že kdyby město požádalo o ostatní dotace, na které měl tento projekt nárok, SČK by také finančně pomohl.

Dovolte nám krátke shrnutí faktů týkajících se tělocvičny a urgentnosti její výstavby co nejdříve bez požadovaného rozšíření kapacity školy, jak požaduje současná koalice:

 1. Současný stav tělocvičny je alarmující a její potenciál není využit. Oprava tělocvičny neřeší tento stav, pouze ho zakonzervuje na krátkou dobu. Nepomůže to ale využitelnosti a potřebám jak školy, tak široké veřejnosti a zájmovým kroužků
 2. Změna názoru zastupitelů, kteří již jednou projekt schválili, je ovlivněna neznalostí dotačních programů, faktů z demografické studie a koncepce školství, a politických bojů uvnitř koalice. Vnitropolitický boj bohužel nedovoluje dokončit již jednou schválený projekt.
 3. Současný odhad rozpočtu výstavby, o který jsme požádali nezávislou stavební firmu v lednu 2019, je +/- 30 milionů. Je však nutné vypsat soutěž, aby se zjistily přesné náklady potřebné na výstavbu a taktéž aby se zabránilo navýšení cen výstavby posouváním zahájení realizace stavby v čase.

Pozitiva nové výstavby tělocvičny pro ZŠ

 1. Zdravé a technicky nezávadné prostředí pro výuku tělocviku pro děti
 2. Vyřešení nedostatečného hygienického zázemí pro školu
 3. Možnost poskytnout kryté prostory pro různé spolky, kluby a sportovní sdružení, které momentálně musejí platit nájem a docházet mimo město z důvodu nedostatku zázemí pro sport
 4. Bezpečné zázemí pro sportovní vybavení a nářadí
 5. Navýšení kapacity školy na původní počet a využití maximální kapacity tříd (dalších 25 žáku)
 6. Díky novému a většímu hygienickému zázemí rozšíření spádové oblasti pro školu
 7. Využití pro kulturní činnost školy a jiné mimoškolské aktivity
 8. Ve výstavbě je zakomponovaná nová víceúčelová třída

Rozšíření kapacity školy

 1. Dle závěrů “Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřená na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje” není nutno rozšiřovat kapacitu ZŠ TGM.
 2. Demografická studie ukazuje, že počet dětí poroste pouze 5 let, a pokud nedojde k další developerské výstavbě, tak více dětí nebude. Dnes je nižší počet obyvatel než nejnižší odhad aktuální demografické studie. Posunutí realizace nové tělocvičně v tuto chvíli znamená, že nejméně následující tři roky bude tělocvična ve stejném či  zhoršujícím se stavu.
 3. Rozšíření kapacity školy v rámci realizace nové tělocvičny dle schváleného projektu zpět na její maximum je dostatečné také z pohledu vyjádření dalších ředitelů ZŠ v Lysé nad Labem. Kapacita školy byla snížena kvůli nové hygienické normě a nedostatečnému hygienického zázemí v roce 2016.

Dotace

Existovalo několik dotačních titulů (viz odpověď pana radního Draxlera), z kterých jeden dotační titul, a to výzva MMR na podporu sportovní infrastruktury ukončena 28.2., byl pro tento projekt stěžejní.

Podporovány byly projekty:

 • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
 • na obnovu školních tělocvičen

Účastníkem podprogramu mohla být obec, která má 3001– 10 000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. K podání žádosti stačí žádost o vydání stavebního povolení.

Vzhledem k faktu, že k datu 23. 1. 2019 nebyla na stavební úřad podána žádost o stavební řízení na stavbu nové tělocvičny, nebylo možné ani požádat o výše vypsanou výzvu. Důvod, proč nebyla žádost podáná, není znám.(Původní termín na podání žádostí byl ke konci října 2018.)

Petice

Na podporu pokračování projektu vznikla také petice, kterou podepsalo víc než 480 lidí. Ani tento fakt nepomohl přesvědčit současnou koalici, aby pokračovala s již jednou schváleným projektem. Starosta Karel Otava pouze zneužil osobní data všech petentů a obeslal je s dopisem, kde se mylně snaží vyvrátit existující fakta, a ke všemu obviňuje petiční výbor z manipulace a  šíření nepravdivých informací.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.