Vyjádření Lysá nás spojuje k článku pana Ing. Ilyi Stavroskeho a osočování opozičních zastupitelů panem starostou

Vyjádření Lysá nás spojuje k

  • článku pana Ing. Ilyi Stavroskeho, K A T C H E R spol. s r.o. uveřejněného v Listech č. 7-8/2019 a
  • opakovanému využívaní Listů panem starostou za účelem osočování opozičních zastupitelů ze lží a šíření nepravdivých informací.

V prázdninovém čísle Listů vyšel (pod hlavičkou Městského úřadu) článek s názvem “Reakce stavebníka na dezinformační akci skupiny Lysá nás spojuje“ a dále velice subjektivní vyjádření pana starosty na naši adresu. Není možné tuto zarážející skutečnost nechat bez odezvy, zvláště pak za situace, kdy je za městské peníze umožněno soukromému subjektu publikovat články v místním periodiku a kdy pan starosta opakovaně využívá tento veřejný prostor k napadání opozice.

Určitě jste zaregistrovali, že opozičním zastupitelům nebyl jejich článek v červnovém čísle Listů otištěn s odůvodněním, že mimo jiné porušuje autorská práva a obsahuje nepravdivé údaje (pro doplnění uvádíme, že článek byl bez souhlasu autorů obratem zveřejněn na FB stránkách města a doplněn o osobité vyjádření pana starosty). Zřejmým cílem cenzurního zásahu bylo zamezit informování občanů před klíčovým zasedáním zastupitelstva města v červnu. Z tohoto důvodu jsme uskutečnili letákovou akci. Samostatné vyjádření k cenzuře v Listech si můžete přečíst na “lysanasspojuje.cz/cenzura-v-listech”. Tento postup, bohužel pro nás občany, objektivně ukazuje, jaké názory smí být prezentovány v městském periodiku a jaké již nikoliv.

Aby Listy nebyly reklamním materiálem pana starosty hrazeným z městských peněz, ale staly se periodikem, které pravdivě informuje o dění ve městě, připravili jsme návrh na odvolání starosty z redakční rady Listů a vytvoření vyvážené redakční rady ze zástupců vládní koalice, opozice a občanské společnosti.

 

Obvinění skupiny Lysá nás spojuje

Uskupení Lysá nás spojuje bylo poprvé veřejně prezentováno dne 22.6.2019, tj. čtyři dny před zasedáním zastupitelstva 26.6.2019. Konečný termín pro dodání podkladů pro otištění v Listech je vždy k 10. dni v měsíci, tedy v daném případě do 10.6.2019. Leták informující o výstavbě hal Na Mlíčníku byl podepsán pouze opozičními zastupiteli s uvedením jejich příslušnosti k aktuálním volebním stranám a uskupením. Pouze v názvu letáku byl uvedený text “Lysá nás spojuje BEZ CENZURY”, z čehož není možné dovodit existenci jakéhokoliv nového uskupení, natož jeho název. Lze se tedy oprávněně domnívat, že text k článku pana Stavrovskeho byl dodán až po termínu uzávěrky Listů.

 Nepravdivé obvinění ze šíření fámy

Uskupení Lysá nás spojuje je v článku osočováno, že nepravdivě a nepodloženě šíří mezi občany fámu o tom, že “záměr stavebníka … postavit v lokalitě „Na Mlíčníku“ haly pro drobnou a střední řemeslnou výrobu, je údajně ve skutečnosti záměrem vybudovat ubytovnu pro 2000 sezónních pracovníků.“ Naše přesvědčení, že může jít o ubytovny, lze podložit těmito skutečnostmi:

      skladba 9 hal – řada stejných kójí (v jedné hale až třicet) s kompletním sociálním vybavením, chybějící skladovací prostory, nemožnost práce s technikou jako je třeba paletový nebo vysokozdvižný vozík, neschopnost investora uvést konkrétní výrobní činnosti, které by bylo možno v halách provozovat atp.;

      nově také prohlášení městského architekta Ing. arch. Jana Stracha, který na posledním ZM uvedl, že “označení projektu jako haly pro drobnou řemeslnou výrobu a ateliéry absolutně NEodpovídá tomu, co je reálně připravované … haly nemají parametry průmyslových hal, ale kancelářských či bytových budov”.

      porovnání zamýšleného projektu Na Mlíčníku s již existujícím podnikatelským inkubátorem v Nymburce (http://www.inkubator-nymburk.eu) – jsou zde společné zasedací místnosti, společné sociální zázemí, kanceláře bez sprchy, velká hala uzpůsobená pro použití paletových vozíků a jiné techniky (v příloze jsou ke shlédnutí obrázky dokumentace, zdroj obrázků: http://www.inkubator-nymburk.eu).

 Vynechání slova ATELIÉRY z popisu projektu v článku

Projekt „Výrobní haly pro drobnou a střední řemeslnou výrobu a ateliéry“ ve svém názvu obsahuje označení prostor jako ATELIÉRY; v ateliérech je dle současné legislativy umožněno bydlení. Povšimněte si, že v článku pana Stavrovskeho již v označení projektu slůvko “ateliéry” chybí. Je to náhoda? Máme za to, že nikoliv. Naopak je to jen další z náznaků toho, že investor neuvádí skutečný způsob využití hal v daném projektu.

 Územní plán a využití pozemku pro ubytovny

Investor ve svém článku konstatuje, že dle územního plánu lze Na Mlíčníku ubytovny postavit. Ano, toto tvrzení je samozřejmě pravdivé. Taktéž se ale dá předpokládat, že výstavba ubytoven v plánovaném rozsahu 9 budov by byla ze strany občanů již od počátku nesena velice nelibě. Jako možné řešení se tak jeví připravit projekt, který bude sice oficiálně prezentován jako haly a ateliéry, ale vnitřním uspořádáním bude vypadat jako ubytovací zařízení. A naprostou náhodou od chvíle, kdy je veřejnost upozorněna na to, že v ateliérech je možné bydlení, je projekt nazýván již jen jako „Haly pro drobnou a střední řemeslnou výrobu“.

Pro doplnění uvádíme, že nechceme bránit výstavbě oficiálních ubytovacích zařízení na území našeho města, pokud to bude v rozumném množství pro danou lokalitu, bude zřejmé kdo a v jakém rozsahu je bude stavět a budou pro pracovníky, které potřebují firmy v Lysé. Nechceme být ubytovnou pro jiná města.

 

Údajné nerespektování výsledků voleb a hlasování demokraticky zvolených zastupitelů

Zastupitelé města jsou voleni občany proto, aby zastupovali zájmy občanů a zájmy města.

Opoziční zastupitelé opakovaně upozorňovali na možná nebezpečí, která by mohla nastat v případě výstavby 9 hal dle předloženého projektu. Argumentace opozičních zastupitelů však nebyla vedením našeho města brána v potaz a de facto byla přehlížena. Město, v jehož vedení stojí starosta Karel Otava, neučinilo na ochranu zájmů občanů a zájmů města nic. Jaké možnosti tedy opoziční zastupitelé měli? Jsme přesvědčeni o tom, že jedinou možností za této situace bylo obrátit se na občany našeho města. A to šest opozičních zastupitelů skutečně udělalo. S pomocí desítek dobrovolníků byl vydán leták “bez cenzury”, tento byl roznesen do všech poštovních schránek obyvatel našeho města a byla podpořena petice proti výstavbě hal, které dle projektu vypadají jako ubytovny. Přes 2.700 osob svými podpisy jednoznačně vyjádřilo svůj názor, že s realizací projektu v aktuální podobě nesouhlasí.

Zcela zjevnou ukázkou toho, jak vedení radnice (ne)zastupovalo v této věci město a občany je námitka vznesená dne 31.5.2019 Karlem Otavou jakožto starostou města k již téměř dva roky probíhajícímu územnímu řízení se strohým odůvodněním na 7 řádků. Nelze přehlédnout, že v tu dobu již občané byli prostřednictvím letáku “bez cenzury” informováni o vzniklé situaci, probíhalo podepisování petice a o zamýšleném projektu se vedla v celém městě rozsáhlá diskuse. Podpora projektu na výstavbu hal ze strany města je dále zřejmá i z vyjádření pana starosty na zastupitelstvu města dne 17.4.2019, na kterém tento projekt obhajoval a projevil důvěru v investora a jeho záměr. Po naší letákové akci a intenzivnímu tlaku vás, občanů, ovšem podal výše zmíněnou námitku a na FB stránkách města reagoval dne 23.6.2019 příspěvkem, ve kterém uvádí: “Jako starosta města chápu a sdílím Vaše obavy. Udělám vše! v rámci platných zákonů České republiky, abych zabránil realizaci této podezřelé investice.”.

V žádném případě nejsme zhrzení opoziční zastupitelé, kteří nerespektují výsledky voleb. Máme však právo, stejně jako vy ostatní, vyjádřit svůj názor. Právo na svobodu slova je zaručené Listinou základních práv a svobod a nikdo, ani Karel Otava, nám toto právo nemůže upřít. Zásadně nesouhlasíme s tím, že náš boj za občany je pouze zviditelňování se kvůli prohraným volbám. Ve volbách jsme byli úspěšní a vaše důvěra nás motivuje v tom, abychom i nadále hájili zájmy nás, obyčejných lidí. Budeme i nadále konstruktivní opozicí pracující pro naše město. Každé naše tvrzení je podloženo fakty a nemáme v úmyslu se nechat zatáhnout do téhle hry nic neříkajících obvinění a prázdných slov. Postup Karla Otavy jako současného starosty nás naopak utvrdil v tom, že naše rozhodnutí nepodporovat ho po volbách v říjnu 2018 jako starostu bylo správné. 

Opoziční zastupitelé Lysá nás spojuje

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.