Předposlední zastupitelstvo před volbami opět na výstavišti a už od 15 hodin

Zastupitelstvo města bude opět na výstavišti v prostorách za jižním vchodem. Vybíráme pro vás nejzajímavější projednávané body. Anonymizované podklady najdete zde: https://bit.ly/podklady_ZMcerven2022

 

Bod 49    Sportovní hala

Tento bod připravila Lysá nás spojuje a už dvakrát se nestihlo projednat ho. Podklady obsahují několik zásadních dotazů a připomínek, na které by mělo vedení města reagovat. V programu byl umístěn na 49. místo. Myslíte, že bude bod tentokrát projednán?

Bod 1   Návrh na změnu územního plánu pro výstavbu obchodního domu Lidl v Litoli

Společnost Lidl ČR by ráda postavila nový supermarket na okraji města u budoucího obchvatu. K tomuto záměru je nutné změnit územní plán. Zastupitelstvu je předkládána grafická studie, která ukazuje budoucí stavbu i dopravní napojení. 

Bod 6    Založení obchodní společnosti Sportoviště a kulturní zařízení města Lysá nad Labem s. r. o.

Vedení města se rozhodlo založit obchodní společnost, která by převzala správu a údržbu sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Kdo bude jejím jednatelem? Jak bude společnost financována? Jakou nad ní bude mít město kontrolu? Musíme se ptát, protože v podkladem tyto informace nebyly dodány. 

Bod 14    Změna územního plánu vedle školy v Litoli

Důvodovou zprávu předkládá místostarosta Havelka. Záměrem je rozšíření stávající základní školy v Litoli. Pro tento záměr je stávající plocha vymezená územním plánem nedostačující, proto Město Lysá nad Labem z vlastního podnětu navrhuje rozšíření této plochy na sousedních pozemcích ve vlastnictví Města.  

Bod 15    Územní studie Nová Litol

Do hry se opět dostává změna územního plánu, která již byla v minulosti odmítnuta. Účelem této změny je nová výstavba a rozšíření města směrem do polí. Zastupitelstvu je předkládána územní studie, která navrhuje rozmístění staveb, okolní zeleně a dopravního napojení. Na zastupitelstvu máte možnost vyjádřit se k tomuto záměru. Zvolená varianta předpokládá rozšíření města o cca 2 500 obyvatel. Ze zvažovaných variant byla vybrána ta s největší hustotou výstavby včetně velkého množství bytových domů. 

Bod 18   Zrušení veřejné zakázky na stavební práce týkající se výstavby bazénku v ZŠ J. A. Komenského

Tento bod předkládá Lysá nás spojuje. Navrhujeme Radě města zrušit aktuální veřejnou zakázku a uložit Radě města zahájení realizace rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského bez bazénu a s ním souvisejících technologií. 

Bod 20  3. rozpočtové opatření roku 2022

V rozpočtu chybí 60 milionů na již zasmluvněné akce nebo na akce, které se vedení města chystá v blízké době zasmluvnit. Rozpočtové opatření tento rozdíl neřeší. Jak bude problém s nekrytými položkami řešen? 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.