Podporovatelé

Lysou nad Labem vidíme jako menší polabské město s hlubokými historickými kořeny a bohatým kulturním životem. Přejeme si, aby se zde žilo spokojeně a v harmonii s okolní krajinou. Naším cílem je spravovat město moderně a efektivně. Ctíme transparentnost a podporujeme komunitní život. Věříme, že Lysá může být městem, ve kterém chcete strávit celý život.

Velmi děkujeme těm z vás, kteří jste se rozhodli nás veřejně podpořit. Vaší důvěry a odvahy si velmi vážíme. Pokud i vy chcete říct ostatním, proč budete volit Lysá nás spojuje, napište nám na info.lysanadlabem@gmail.com a my rádi zveřejníme i vaši referenci.

Tomáš Omáčka, lékař

“Karla Marka jsem poprvé poznal před mnoha lety jako pacienta v naší ambulanci. Jako vášnivý sportovec občas zavítal s drobnými úrazy a postupně jsme nacházeli společná témata pro krátká popovídání. Časem jsem tak měl možnost Karla poznat blíž a jeho pohled na svět je mi velmi blízký. Jsem hluboce přesvědčen, že jde o člověka čestného a vzdělaného, který chce pracovat pro blaho společnosti a nevnímá politiku jako nástroj k vlastnímu obohacení. Takových lidí je třeba si vážit a podporovat je v jejich snažení.”

Tomáš Omáčka, lékař

Mgr. Petr Eliška, bývalý ředitel ZŠ TGM v Litoli

“Karla Marka jsem nejprve poznal jako starostlivého tatínka dcer, které navštěvovaly naši ZŠ TGM v Litoli. Později byl na stejné škole zvolen předsedou školské rady, kterým je dodnes. Obdivoval jsem jeho skutečný zájem o chod a rozvoj školy. Vždy byl ochoten pomoci, od snahy prosadit vybudování nové tělocvičny s dalším zázemím v ZŠ TGM, až po pravidelné spoluorganizování některých školních akcí. Sleduji i jeho činnost jako zastupitele města a nesmírně si ho vážím pro jeho schopnost naslouchat, v případě nesouhlasu věcně a připraveně argumentovat bez náznaků jakékoli arogance.

Jeho akční rádius je mimořádný. Kromě práce v krajské a komunální politice se ve svém volném čase obětavě věnuje smysluplné výchově dětí a mládeže jako velitel hlídky Royal Rangers v Nymburce.

Velmi bych si přál, aby se Karel stal příštím starostou. Domnívám se, že pro tuto funkci má všechny předpoklady včetně morálně volních vlastností a jsem si jistý, že by pro rozvoj města prosazoval (na rozdíl od současnosti) pouze smysluplné, koncepční a hospodárné investice.”

Mgr. Petr Eliška, bývalý ředitel ZŠ TGM v Litoli

Lukáš Sommer, skladatel a kytarista

Lysá nás spojuje pro mě nejsou jen tváře na papíře, ale především skvěle fungující tým lidí, které spojuje láska k našemu městu. Za ty čtyři roky, po které je sleduji, je vidět velký kus práce. Dostala se na světlo témata, o kterých bychom nevěděli, a přitom se týkají jednoho každého z nás. Práce v opozici je v Lysé nad Labem dlouhodobě vyčerpávající, a přesto naši přátelé z LNS “nevyhořeli”, spíš naopak. Umí víc a víc nadchnout pro svůj styl další obyvatele Lysé. Mám proto naprostou důvěru v to, že odpovědnost vítěze voleb unesou a budou vždy trpělivě naslouchat jiným názorům. Ještě jedna věc je mi blízká – neschází jim humor a nadhled. To je v dnešní politice vzácné zboží.

Lukáš Sommer, skladatel a kytarist

Radomír Koňák, Myslivecký spolek Doubrava

Myslivecký spolek Lysá nad Labem Doubrava tímto vyjadřuje podporu sdružení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje a zejména vůdčí tvíři panu Mgr. Karlu Markovi.

My, jako myslivci jsme se s Mgr. Markem setkali v nedávné době na naší akci, kde jsme mohli dlouze diskutovat o různých tématech. Témata, která nás zajímala byla zejména ochrana přírody a rozvoj krajiny kolem Lysé nad Labem, kde náš spolek myslivecky hospodaří. Byli jsme příjemně překvapení otevřeností a ochotou k řešení této problematiky a hledání cest. Po této debatě jsme dospěli k názoru, že jsou v Lysé lidé (myšleno kandidáti), kterým osud zvěře a přírody vůbec, není lhostejný a že v budoucnu bychom mohli realizovat společné projekty, na které se v minulosti zapomnělo a stálo to a stojí životy srnčí, zaječí i bažantí zvěře v souvislosti s narůstající dopravou. Na uspokojivé řešení této problematiky bohužel sami nestačíme…….

Věříme, že tito jsou ti praví, které i tyto bolestivé věci posunou kupředu.

Za MS Doubrava: Radomír Koňák – Předseda

Jiřina Kodlová, stomatologická sestra

Patřím mezi „naplaveniny“, ale žiji v Lysé již čtyřicet let a rozhodně ji považuji za svůj domov. Zažila jsem za ta léta ve vedení města ledasco, ale nikdy ne tolik zjevného prospěchářství a arogance (například při prosazování nesmyslných projektů) jako v posledních letech. Snad proto na mě jako závan čerstvého větru zapůsobilo uskupení Lysá nás spojuje. Lidé, kteří mě slušným jednáním, slovy a činy přesvědčili o tom, že jim jde skutečně o prospěch města a jeho obyvatel, ne o vlastní ego a korýtko… U členů LNS nacházím vlastnosti, které by podle mě osoby politicky angažované měly mít – poctivost, pokora, ale také odvaha, nadšení a v neposlední řadě odborná erudovanost. Proto s mým hlasem mohou v komunálních volbách rozhodně počítat.

Jiřina Kodlová, stomatologická sestra

Josef Sajfrt, myslivecký hospodář

Spolupráce Mysliveckého spolku Lysá nad Labem „Doubrava“ a zástupců spolku Lysá nás spojuje. 

Naše spolupráce vznikla při společném boji proti aroganci a slepotě vedení města. Koncem února roku 2019 si náš hospodář všiml na úřední desce vyvěšeného plánu místostarostky na zbudování Světa záchranářů na části naší honitby. Po zjištění informace o chystaném plánu města začal náš spolek jednat, ale jak se již se stalo tradicí, vedení města s námi vůbec nekomunikovalo, neodpovědělo na žádný oficiální dopis zaslaný naším spolkem k této problematice. Když už to vypadalo, že se stavba bez problému schválí všimli si naší snahy pan Tužinský a členka zastupitelstva paní Tužinská Synková. S jejich obrovskou pomocí a neutuchající pílí se nám podařilo tento boj vyhrát, a jak asi všichni tušíte, jednalo se o akci záchrana mokřadu Žabák. Vedení MS Lysá nad Labem „Doubrava“ chce vyjádřit podporu Lysá nás spojuje v následujících komunálních volbách a poděkovat za spolupráci. Těšíme se, že budeme dále spolupráci prohlubovat a chránit okolí Lysé proti aroganci a egoismu, které současné vedení města předvádí.

Josef Sajfrt, myslivecký hospodář

Vladimír Podaný,důchodce

“Po čtyřech letech se budou na podzim 2022 znovu konat volby do obecních zastupitelstev. V Lysé nad Labem bydlím vlastně od narození roku 1955. Už jsem zde něco zažil a něco si pamatuji. O to víc mě mrzí jednání dnešní koalice na městském úřadě.Pravidelně sleduji jednání zastupitelstva, ale jejich rozhodování o investicích našeho města je dle mého názoru zastřeno často neprůhledností. Již delší dobu sleduji stranu Lysá nás spojuje a jsem příjemně překvapen jednáním a názory, které se snaží prosazovat. Dokáží jednat bez vypjatých emocí, jejich dotazy a připomínky dávají vždy smysl. Nejvíce oceňuji úsilí spolku Lysá nás spojuje, které prokázali v kauze plánu vybudování devíti “Ubytoven na Mlíčníku”, kdy se postavili proti realizaci tohoto projektu a podařilo se mu zabránit. To vše mě utvrzuje, že v nadcházejících volbách nemohu jinak, než je volit.”

Vladimír Podaný, důchodce

Pavlína Škrdlová, prodavačka, Řeznictví a jídelna Fiala

“V Lysé nad Labem žiju od narození a mrzí mě, jak je město dlouhodobě vedeno a co se zde děje. Sleduji přenosy zastupitelstva a ztotožňuji se s názory zastupitelů Lysá nás spojuje. Jednají slušně, věcně a opodstatněně. Za celým spolkem LNS je vidět už mnoho práce, asi nejvíce oceňuji záchranu mokřadu “Žabák”. Stejně jako oni zde nechci už další nesmyslné předražené investice jako jsou např. 2 cyklověže nebo vybudování bazénu místo těloctvičny v základní škole, které rozhodně nepřispějí k lepší úrovni žití občanů ve městě. Jsem přesvědčená, že Karel Marek by byl dobrým starostou, kterého by si naše město zasloužilo. Kandidující Lysá nás spojuje jako strana má tedy jistou moji podporu a hlas v komunálních volbách. ”

Pavlína Škrdlová, prodavačka, Řeznictví a jídelna Fiala

Kateřina Nováková floristka, květinářství Romantic

“Doba se začíná měnit a s ní i vnímání lidí. Mnoho z nás pociťuje, že nastal čas, kdy se nefunkční, zkostnatělé a člověku neprospěšné systémy začínají hroutit a je jen nás, jakými systémy je nahradíme.Za mne by v nich neměla chybět empatie, lidskost, úcta člověka k člověku, úcta k přírodě, všeobecná slušnost a v neposlední řadě prostý selský rozum. Komunikace a naslouchání,pohled na věc z různých úhlu,pokud je potřeba vyřešit problém. Bez arogance a v klidu.To vse jsou synonyma pro práci LNS a pana Karla Marka.Jsem velmi ráda, že mezi námi máme lidi, kterým na našem krásném městě a na nás, lysácích, záleží,jak nám nejednou svými činy dokázali.Proto je mi mi ctí a jasnou volbou, podporovat LNS a pana Karla Marka,kteří v mém novém systému nesmí chybět.”

Kateřina Nováková, floristka, květinářství Romantic

David Turoň (muž za pultem Uzenářství U Píšů)

“Již sedmnáctým rokem jsem v Lysé nad Labem naplaveninou. Dokud jsem tu jen přespával a jezdil za prací do Prahy, Lysou ani její obyvatele jsem příliš neznal. Od té doby, kdy jsem pět let pracoval na výstavišti a v současné době zpoza pultu Píšova uzenářství pozoruji zdejší cvrkot, jsem rád, že tu žiji. V poslední době se mi však zdá, že vláda na radnici je od lidí a svého města tak trochu odtržena. Arogantní komentáře k referendu o městských bytových domech, postoje k mokřadu Žabák, plány na vybudování bazénku místo školní tělocvičny, další nevyužitá cyklověž a současné změny v parkovacím systému mě utvrzují v tom, že vedení města ignoruje názory a potřeby občanů. Proto plně stojím za LNS (Lysá nás spojuje) a mají ode mě nejen palec nahoru, ale i volební hlas.”

David Turoň, muž za pultem Řeznictví a uzenářství U Píšů

Lenka Plevová, Za PRÁDLO LYSÁ s.r.o.

“Velice si vážíme vaší práce, kterou vynakládáte pro občany města Lysá nad Labem. Bez nároku na honorář, ve svém volném čase. Nové projekty by měly vznikat s rozmyslem a nemělo by se při nich zapomínat na žádnou věkovou skupinu, ani např.na teenagery, i když jim třeba často nerozumíme. Podstatné pro nás a naše město je také životní prostředí a zdá se nám, že na něj myslíte. Držíme palce, aby se vám dařilo dohlížet na Lysou a oponovat zbytečnému zadlužování našeho krásného města s bohatou historii.”

Za PRÁDLO LYSÁ s.r.o. Lenka Plevová

Alena Špačková, podnikatelka

“Lysá je moje rodné město, kde od narození trvale žiji i se svými blízkými. Ráda bych tedy, aby se rozvíjela s rozmyslem, ekonomicky i prakticky, a to s ohledem i na naše místní historické památky. Právě proto se ztotožňuji s názory spolku Lysá nás spojuje a při volbách mají můj hlas. Sleduji jednání zastupitelstev a zajímám se i o všeobecné dění na radnici. Vidím, jak je město v posledních letech vedeno a neztotožňuji se s mnoha jejich rozhodnutími, ani se způsobem jejich komunikace s námi občany. Potvrzují to mé osobní zkušenosti při jednáních se mnou, jako majitelkou sousedící stavby s historickou radnicí, kde rekonstruují za nesmyslné desítky milionů “půdičku”. Obávám se dalších bezohledně postavených investic, proto bych ráda, aby ve vedení města byli lidé, kteří chtějí město rozvíjet s ohledem na jeho historické rysy i v souladu s přírodou. Lysá si změnu zaslouží, proto budu volit stranu Lysá nás spojuje.”

Alena Špačková, podnikatelka

Jaroslav Faldus, pojišťovací poradce

Lysá nás spojuje je podle mého názoru tým schopných lidí, kteří mají zájem se o naše město starat bez ohledu na svůj osobní prospěch. Působí na mě velmi otevřeně a profesionálně. Na rozdíl od diletantství a arogance současné koalice mají jasné plány a argumenty. Věřím, že se v našem městě brzy bude vše dělat s rozvahou, péčí a ku prospěchu města. Ve volbách mají určitě můj hlas.

Jaroslav Faldus, pojišťovací poradce

Michaela Lerchová, majitelka obchodu Bylinka

V Lysé nad Labem už několik let provozuji obchod Bylinka. Díky tomu jsem toto město docela dobře poznala a našla v něm zalíbení. Potkala jsem v něm také spoustu zajímavých lidí a našla množství dobrých přátel. Za setkání s příjemnými a vědomými lidmi jsem vždy vděčná. Poznala jsem mezi nimi i osoby, které jsou aktivní, snaží se pečovat o společný prostor, vytvářet nové hodnoty, chránit to cenné, co tu v Lysé máme. Mnoho z nich patří do uskupení Lysá nás spojuje. Sledovala jsem jejich snahu o záchranu mokřadu Žabák a obecně ochranu přírody. Jejich aktivity v kulturní nebo sociální oblasti. Je mi blízká jejich otevřená a upřímná komunikace. Proto budu ráda, když uspějí v podzimních komunálních volbách a tyto hodnoty budou moci rozvíjet na radnici.

Michaela Lerchová, majitelka obchodu Bylinka

Petra Stříbrná, Lysačka

Několik let zpovzdálí sleduji úsilí Radky Bláhové a jejích kolegů z Lysá nás spojuje o kontrolu jednání současného vedení města. Líbí se mi jejich upřímná a neutuchající snaha jen nenadávat na výsledek, ale snažit se ho i ovlivnit, i když to někdy vypadá jako marná snaha vzhledem k menšině hlasů v zastupitelstvu. Vnímám, že díky jejich úsilí se víc lidí začalo zajímat o dění ve městě. Chci volit Lysá nás spojuje, protože mě přesvědčili, že jejich snaha nebyla jen chvilkové povolební vzepětí. Současné vedení už svoji příležitost (a to nejednou) dostalo a myslím, že je čas zkusit to s někým jiným a jinak.

Petra Stříbrná, Lysačka

Olga Bláhová, majitelka Galanterie

Politiku úplně nesleduji, na sociálních sítích také nejsem, ale Lysá nás spojuje si nešlo nevšimnout. V posledních letech tuhle partu lidí nešlo přehlédnout. Kdykoliv měli pocit, že o něco jde a můžou to ovlivnit, pustili se do toho opravdu s vervou, bylo je vidět i slyšet. Ať už šlo o pomoc v covidové době, referendum ohledně milovických bytů, hrozící výstavbu ubytoven na Mlíčníku nebo když bylo potřeba, aby se lidé dozvěděli o projektu Světa záchranářů a postavili se v tomto případě na stranu přírody. Lidem z Lysá nás spojuje fandím a věřím, že by se stejnou pracovitostí a houževnatostí řídili i naše město.

Olga Bláhová, majitelka Galanterie

Jan Smrčina, důchodce

Jsem přesvědčen, že spolek LNS je přesně to, co naše město nyní potřebuje. Současné vedení města, tvořené nesourodou koalicí kuriózně podporovanou i dosud přežívajícími komunisty, vládne tvrdou rukou a nepřipouští jiné než své “neomylné” názory. Proti tomuto jednání se musí demokraticky smýšlející občané bránit. Je proto účelné podpořit LNS, sledující úspěšně tento cíl (viz např. referendum k prodeji obecních bytů aj.). Do blížících se komunálních voleb vstupuje LNS se seriózním programem, který nejen po obsahové stránce, ale i příslibem demokratické formy činnosti zastupitelstva skýtá záruku výrazného zlepšení situace v provozu i výstavbě města. A složení volební kandidátky LNS, včetně výborného kandidáta na nového starostu, tuto záruku ještě zdůrazňuje.

Jan Smrčina, důchodce

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.