Město, které vlastnictví bytů vnímá jako příležitost ke svému rozvoji i k pomoci potřebným

Městský bytový fond umožňuje finančně dostupné bydlení zejména pro mladé a seniory a chceme jej v Lysé rozšířit. Zároveň při řádném hospodaření představuje pravidelný zdroj financí, jehož část musíme nejprve investovat zpět do oprav a rekonstrukcí bytů i domů. Následně budou byty přinášet příjem do rozpočtu města. Transparentní správa bytového fondu je pro nás klíčová, stejně jako jeho efektivní rozdělení mezi dostupné bydlení, potřeby města a komerční pronájmy.

  1. Začneme se o městské byty starat. Vytvoříme koncepci oprav městských bytů v Lysé i v Milovicích. 
  2. Zajistíme dlouhodobé financování oprav – část z vybraného nájemného bude přímo určena na opravy a údržbu bytového fondu.
  3. Vytvoříme funkční systém nájemních bytů v majetku města, bytový fond rozdělíme na komerční a nekomerční část (ta bude zahrnovat startovací byty pro mladé rodiny, byty pro seniory a byty pro potřeby města).
  4. Budeme aktivně hledat dotační možnosti pro výstavbu nových městských bytů přímo v Lysé.
  5. Vytvoříme jasná pravidla pro developerské společnosti, tak aby se podílely na rozvoji Lysé. Nepřipustíme, aby pokračovala developerská výstavba bez benefitů pro občany našeho města. 

Nepodporujeme developerskou výstavbu bytů bez jasných a předem daných pravidel. Co podporujeme, je vyvážený rozvoj města s ohledem na jeho historický, společenský a kulturní ráz. Nechceme, aby z Lysé vznikl jen „satelit“ plný bytových domů a vilek namačkaných vedle sebe bez jakékoliv urbanistické koncepce. Chceme, aby developerská výstavba ve městě byla primárně výhodná pro Lysáky. Město musí dbát na prospěch vlastních občanů a nebát se požadovat po investorech plnění nad rámec jejich investic; ostatně to je v řadě měst po celé České republice zcela běžné.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.