Město, kterému záleží na kvalitě škol

Za důležitou považujeme spolupráci města s vedením škol a rodiči. Investice budeme provádět v souladu s jejich názorem. Zkvalitníme školní stravování zřízením příspěvkové organizace města. Rozvineme nabídku volnočasových aktivit, a to i tím, že v Lysé zřídíme Dům dětí a mládeže. Při získání finančních prostředků postavíme pro ZŠ v Litoli novou tělocvičnu. Omezíme papírování a zefektivníme financování škol a zájmových organizací, a to včetně získávání dotací na jejich činnost i rozvoj.

  1. Vybudujeme městský dům dětí a mládeže
  2. Vyměníme Scolarest za vlastní školní jídelnu v režii města. Zohledníme výsledky naší ankety mezi rodiči a žáky a budeme pravidelně zjišťovat spokojenost dětských i dospělých strávníků.
  3. Vytvoříme pozici dotačního koordinátora pro oblast školství na městském úřadě.
  4. Školy nebudou muset podávat papírové žádosti o dotaci z “Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem”, ale dostanou peníze přímo do svého rozpočtu.
  5. Podpoříme rozvoj technického vzdělávání na základních školách, ať už formou nákupu vybavení nebo zajištěním partnerství s firmami a vysokými školami.
  6. Chceme tu udržet střední školy a budeme rozvíjet spolupráci s nimi např. formou stáží studentů v organizacích zřizovaných městem nebo přímo na úřadě.

Dům dětí a mládeže nabídne zájmové kroužky pro děti na základních a středních školách, jednodenní i vícedenní akce, příměstské tábory v období jarních a letních prázdnin, pobytové vzdělávací kurzy, sportovní i umělecké soutěže a také volnočasové kluby. Platy pedagogů budou hrazeny ze státního rozpočtu, město přispěje vhodnou budovou a vybavením.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.