Informační centrum NÁVRH NA REALIZACI A PROVOZ

Bod k projednání v ZM konaném dne 12. 02. 2020

Informační centrum Lysá nad Labem
NÁVRH NA REALIZACI A PROVOZ INFOCENTRA

 

Zprávu vypracoval: 
Matěj Kodeš – zastupitel 

 

Návrh na usnesení: 

zastupitelstvo města 

 1. Schvaluje návrh na realizaci a provoz infocentra dle předloženého konceptu
 2. ukládá Radě města zahájit přípravu Informačního centra dle předloženého návrhu.

 

Datum a podpis předkladatele: 
Podpis starosty nebo místostarosty: 
Podpis tajemníka: 

 

Důvodová zpráva 

Popis problému: 

Již delší dobu je plánováno využití prostor v podloubí radnice, které budou uvolněny po přestěhování městské policie. V roce 2020 zde má vzniknout dle posledních informací nové turistické informační centrum (infocentrum). Dosud nebyl předložen žádný návrh, a nebyly ani zodpovězeny dotazy, jak má být naše infocentrum provozováno a proto předkládáme:

 1. detailní návrh pro obsahovou náplň infocentra,
 2. personální obsazení a otevírací dobu,
 3. rozpočet na provoz a základní vybavení,
 4. situační nákres, jak by mělo infocentrum vypadat.

Cílem předloženého návrhu je otevřít diskuzi o vybudování otevřeného informačního centra pro občany, které by kromě poskytování turistických a kulturních informací plnilo i základní funkci propojení městského úřadu a občana.

Klasická turistická informační centra se vyskytují zejména ve větších městech bohatých na kulturní památky a přírodní zajímavosti. Zkušenosti z jiných měst ukázaly, že je velmi vhodné budovat tzv. otevřená informační centra, která kromě turistických informací poskytují poměrně zásadní potřebné služby občanům.

Návrh řešení

Infocentrum v našem městě navrhujeme obsadit následujícími funkcemi a službami:

 1. INFORMACE O KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH PAMÁTKÁCH
 2. INFORMACE O KULTUŘE
 3. MOŽNOST PŘIPOJENÍ NA INTERNET ZDARMA
 4. CZECHPOINT
 5. PODATELNA a ZÁKLADNÍ SLUŽBY ÚŘADU
 1. INFORMACE O KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH PAMÁTKÁCH

Vzhledem k faktu, že město Lysá nad Labem nemá tolik kulturních památek, pro které by se muselo pořídit samostatně infocentrum, navrhujeme obsáhnout informovanost ve třech kategoriích:

1) Na území (katastru) Lysé,

2) Na území ORP – (je to včetně Kounic, které budou součástí až od roku 2021),

3) Širší okolí – zde předpokládáme, že postupně přibyde propagace vzdálenějších cílů tak, jak vejde lyské infocentrum ve známost. Např. existuje vazba Mirakulum-Loučeň-Dětenice-Staré Hrady-ZOO Chleby-Království železnic Praha-Minieuroland Klodzko-Farmapark Soběhrdy-Prachovské skály.

Součásti návrhu je také seznam památek, které by lyské infocentrum propagovalo a poskytovalo publikace na ně zaměřené, informační letáky a případně prodej vybraných suvenýrů, pohlednic a známek nebo vstupenek.

 1. INFORMACE O KULTUŘE

Tato náplň infocentra by měla obsahovat to, co dělá Městská knihovna v současnosti. Přehled kulturního dění v Lysé a okolí a prodej vstupenek na vybrané programy.

 1. MOŽNOST PŘIPOJENÍ NA INTERNET ZDARMA

Infocentrum by mělo obsahovat 6 míst k sezení za stolem s možností připojení na internet, z toho by měly být dva počítače jako součást vybavení infocentra. 4 místa by měla být volná pro vlastní připojení návštěvníků. Táto část by měla mít možnost se připojit na tiskárnu a vytisknout si potřebné dokumenty.

 1. CZECHPOINT

Služby Czech pointu jsou velice žádané a to zejména výpisy z rejstříků, výpisy z katastru nemovitostí, datové schránky aj.. Vzhledem k faktu, že v Lysé nad Labem chybí obslužné kapacity pro poskytnutí této služby, infocentrum by mělo pokrýt svou otevírací dobou větší možnost pro občany vyřídit si, co potřebují, zejména po pracovní době nebo přes víkend.

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

 •     výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí,
 •     podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání,
 •     základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů,
 •     datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.,
 •     konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek,
 •     zprostředkovaná identifikace osoby.
 1. PODATELNA a ZÁKLADNÍ SLUŽBY ÚŘADU

Navrhujeme rozšířit otvírací dobu podatelny a to rozšířením podatelny do budoucího infocentra. Rozšíří se tak časová dostupnost pro občany pro vybavení svých žádostí na úřadě. V infocentru by pouze přijímali žádosti a dokumenty, opatřili je razítkem dne přijetí a následně by všechny dokumenty proběhly administrativním kolečkem ve stávajícím místě. 

Mezi další základní služby úřadu poskytované v infocentru navrhujeme také tyto činnosti:

 •     podatelna úřadu (rozšířená časová variabilita pro podání žádostí), 
 •     informace o městském úřadě, praktické informace o službách úřadu pro občany – nutno přepojit v době úředních hodin vstup do budovy ze strany infocentra po schodišti,
 •     kopírování, skenování a tisk dokumentů pro občany,
 •     občanské poradny ZDARMA (právní, finanční, kariérní – poradna jednotlivých odborů/odborníků, které zajistí město).

 Nutnou součástí infocentra by měly být veřejné záchody, přebalovací pult, dětský koutek, možnost dostat vodu.

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA

Vzhledem k potřebě pokrytí potřeb občanů a návštěvníků města by infocentrum mělo být otevřeno i v pozdních odpoledních hodinách a o víkendu.

Návrh provozní doby: Po – Pá: 8:00 až 19:00
                                                   So:       8:00 až 15:00

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Pro zajištění chodu centra bude nutný směnný provoz a to ve třech osobách. Dvě osoby na plný úvazek a případně další osoba na střídání (částečný úvazek pro maminky na mateřské dovolené nebo studenty). Práce v infocentru by mohla být nabídnuta zaměstnankyním úřadu po návratu z rodičovské dovolené nebo jiným zájemcům formou částečného úvazku. Také by zde mohla být přesunuta jedna pracovnice/pracovník úřadu, který nyní obsluhuje podatelnu.

Pro obsluhu služby Czech Point je nutné mít absolvovaný vzdělávací kurz Asistent kontaktního místa veřejné správy – práce s portálem Czech Point. Podmínkou obsluhy portálu je absolvování zkoušky z odborné způsobilosti

Školení na Czech Point probíhá pouze 2x ročně a proto je nutné myslet dopředu na zaškolení nového personálu. Cena školení je 1800 Kč. 

ROZPOČET

V rozpočtu je na zřízení informačního centra počítáno s částkou 1,5 mil. Kč. Provoz informačního centra není v rozpočtu na rok 2020 zohledněn. Níže předkládáme orientační náklady na vybavení infocentra dle našeho návrhu a také platy personálu. Náklady na provoz (elektřina, voda atd. mohou vycházet z nákladů městské policie v tomto místě). 

A: PERSONÁLNÍ NÁKLADY

2 zaměstnanci na plný úvazek, + 0,5 úvazek.

Průměrný plat jednoho pracovníka (8. platová třída do 12 let praxe cca 22 tis. hrubého + odměny). Odhadem to vychází na jednu osobu 25 000 Kč měsíčně x 12 měsíců = 300 tis. Kč.

Při kalkulaci na 2,5 úvazku vychází celkové náklady na cca 1 mil. Kč. ročně včetně odvodů. 

B: NÁKLADY NA VYBAVENÍ INFO CENTRA

Mezi základní výbavu moderního info centra dle navrženého plánku je potřeba zahrnout následující položky. Je to návrh vybavení dle přiloženého situačního plánku. Celková cena vybavení se může pohybovat kolem 500 000 Kč. 

Internetový koutek 100 000,-

 1. 6x psací stůl + 6x stolní lampa
 2. 6x otočná židle na kolečkách
 3. 6x paravan na stůl pro vytvoření soukromí
 4. U každého místa alespoň 3 zásuvky 220v (případně USB zásuvka)
 5. 2x počítač s větším monitorem

Dětský koutek 50 000,- 

 1. Dětský nábytek pro uložení hraček
 2. Sezení (židle, stůl, dětský gauč)
 3. Interaktivní hračky
 4. Koberec
 5. Ohrádka cca 4 m s dvířkama
 6. Tabule na malování, knížky, omalovánky
 7. Tv s pohádkami

Sezení pro veřejnost 50 000,-

 1. Stůl a 4x židle
 2. 1x gauč + 2x křeslo + stolečky
 3. Zasuvkový port u stolu a gauče

Recepce info centra 300 000,- 

 1. Vysoký pult
 2. 2x počítač a monitor
 3. 2x otočná židle
 4. Kvalitní kopírka, scan a tiskárna
 5. Stroj a barel na vodu + papírové kelímky
 6. Vybavení pro administrativu (různé poličky, skříňky, kastlíky na dokumenty atd)
 7. Odpadkové koše pro tříděný odpad – dostupné také ze strany návštěvníků
 8. Vitríny pro suvenýry, informační letáky a katalogy
 9. Pokladna pro prodej vstupenek, pohlednic, známek atd
 10. Telefonní linka

Veřejné WC 10 000,- 

 1. Přebalovací pult, konvice na vodu, utěrky a jednorázové podložky na pult
 2. Vybavení WC

*samotné WC a vybavení záchodů je chápáno jako součást rekonstrukce

SITUAČNÍ NÁKRES INFOCENTRA

Zřízením a chodem infocentra se zabývala také Komise pro kulturu a cestovní ruch a její návrh by měl být posouzen a zohledněn. 

Doporučení komise pro kulturu a cestovní ruch ze 4. září 2019. Komise navrhuje následující náplň kulturně-informačního centra:

– Propagace Lysé nad Labem a okolí ve spolupráci se zřizovatelem a sítí informačních center.

– Prezentace Lysé nad Labem a okolí na veletrzích a výstavách cestovního ruchu ve spolupráci se zřizovatelem, destinačními managementy a Středočeským krajem.

– Poskytování informací o památkách, kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských možnostech v Lysé n.L. a okolí, o možnostech využití volného času a o dalších atraktivitách města.

– Poskytování informací o službách cestovního ruchu.

– Orientace v Lysé n. L. a dopravní obslužnosti v regionu.

– Příprava, příp. vydávání a distribuce propagačních materiálů města Lysá nad Labem.

– Spolupráce se zřizovatelem a ostatními organizacemi při organizaci akcí městského, regionálního, celostátního a mezinárodního významu.

– Spolupráce s Asociací turistických informačních center a jejími členy, s agenturou CzechTourism, destinačními managementy regionu a Středočeským krajem.

– Prodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce.

– Poskytování dalších informací ze života města.

– Provozování vlastních internetových stránek. Vytvoření interaktivních webových stránek, atraktivní a reprezentativní grafický design, fungující pro mobilní zařízení.

 

Předmět doplňkové činnosti:

– zajištění překladatelské a průvodcovské služby,

– kopírování, skenování, provoz veřejného internetu,

– zprostředkování služeb,

– reklamní činnost,

– prodej dárkových a upomínkových předmětů.

 

Stanovisko k návrhu 

Doporučujeme k projednání v Komisi pro kulturu a cestovní ruch

Vztah k rozpočtu: 

Náklad ve výši cca 510 000 Kč na vybavení infocentra dle přiloženého návrhu. Přesná suma bude vypracovaná na základě konkrétních položek vybavení infocentra. 

 

podpis zpracovatele 

Matěj Kodeš – zastupitel 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Připojte se do našeho emailového seznamu a nenechte si ujít informace, novinky a kauzy z Lysé nad Labem.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Prohlášení naleznete zde.