březen, 2020

15březen(březen 15)0:0030červen(červen 30)0:00Rekonstrukce silnice č. II/272 - uzavření mostu přes Labe(březen 15) 0:00 - (červen 30) 0:00

Podrobnosti

V období od poloviny března 2020 do konce června roku 2020 proběhne rekonstrukce silnice II/272, a to od semické křižovatky přes most Bohumila Hrabala až po napojení silnice č. II/272 na silnici II/331 (tedy konec stávajícího obchvatu), za úplné uzavírky silnice č. II/272 (tedy za úplného vyloučení silničního provozu). Návrh objízdné trasy je prozatím plánován následovně: po silnici č. II/611 směr na obec Nehvizdy, dále na křižovatce u obce Jirny po silnici č. 101, směrem na Zápy, dále po dálnici D10 (neplacený úsek) do Staré Boleslavi a poté sjezdem ze silnice č. II/610 zpět na obec Sojovice, Dvorce, Lysá nad Labem. Upozorňujeme, že objízdná trasa je ve fázi návrhu, proto může být ještě mírně pozměněna.

Se zhotovitelem stavby předběžně dohodnuto, že během realizace stavby budou lávky (chodníky) po stranách mostu B. Hrabala zpřístupněny pro pěší a cyklistický provoz, avšak vždy jen jedna strana, dle stavebních prací v rámci rekonstrukce silnice II/272.

Silnice č. II/272 bude uzavřena částečně, tj. vždy jeden jízdní pruh, od autobusové zastávky přes litolský most až po odbočku na Litol – na světelnou signalizaci. Příjezd bude pro obyvatele bydlící za mostem u Labe zachován, též pro složky IZS Hromadná doprava.

Autobusové linky: budou posilněny a budou projíždět Semicemi a Přerovem nad Labem a „svážet“ k nádraží Čelákovice na vlakové spoje. Autobusové linky budou čekat na případné opožděné vlakové spoje

Parkování: pro obyvatele, kteří zvolí individuální dopravu (osobními vozidly) bezplatné parkovaní u Kovohutí Čelákovice Pěší.

Cyklisté: je možný provoz na lávkách litolského mostu, vždy po jedné, dle průběhu stavebních prací.

Objízdná trasa: Nehvizdy, Zápy, Sojovice, Dvorce, Lysá nad Labem Pro obyvatele ul. Za Labem a „veslák“:

Čas

15. březen 2020 0:00 - 30. červen 2020 0:00

Komentáře nejsou povoleny.